Virksomhetsleder pleie- og omsorg

 
 
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune har spennende lederstilling for pleie- og omsorgstjenesten ledig. Pleie- og omsorgsenheten er sammensatt av tjenester innen institusjonsomsorg og hjemmebaserte tjenester, og har ca 40 årsverk. Virksomhetsleder innehar det overordnede faglige- og administrative ansvaret for tjenesten. Vi er opptatt av å levere stabile og faglig gode tjenester til våre innbyggere. Det skal være trygt og godt å bo i Unjárga/ Nesseby i alle livsfaser. Vi kan tilby deg varierte arbeidsoppgaver, gode muligheter for selvutvikling, stimulerende og hektisk arbeidsmiljø, en arbeidsplass der vi ser hverandre og spiller hverandre god. Nesseby kommune har konkurransedyktige betingelser.
 
Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Overordnet fag- og personalansvar
 • Økonomiansvaret for virksomheten
 • Ansvar for at virksomheten drives effektivt og i samsvar med kvalitetskrav og lovverk
 • Delta i administrasjonssjefens ledergruppe 
 • Strategisk utviklingsarbeid for pleie- og omsorgsektoren i kommunen

Øvrige arbeidsoppgaver er blant annet samarbeid med de øvrige virksomhetene, saksbehandling, utarbeide saker til politisk behandling og kontakt med eksterne samarbeidsparter.

kvalifikasjoner:

 • 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning, fortrinnsvis sykepleier
 • Det er ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Relevant arbeidserfaring
 • Det er ønskelig med kompetanse/kjennskap til samisk språk og kultur
 • God ikt kompetanse
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har evne til å utvikle, motivere og lede ansatte
 • God arbeidskapasitet og er ansvarsbevisst
 • Du er planmessig og systematisk
 • Du har endrings- og omstillingsevne

Vi tilbyr stillingen:

 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Godt arbeidsmiljø i en faglig interessant og utfordrende stilling
 • Virkemiddelordning i Lånekassen. Arbeidstakere som bor og arbeider i Finnmark kan søke om nedskriving av studielån med 10% pr år, inntil kr 25 000, se www.lanekassen.no

Vi ønsker gjerne at du vil bo i kommunen, og er behjelpelig med å skaffe bolig. Nesseby kommune har dessuten svært rimelig barnehageplass. 

Tiltredelse: Snarest eller etter nærmere avtale.

Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. 

Det bes om at søker oppgir minimum to referanser ved søknad. 

For stillingene kreves godkjent politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må fremvises før tiltredelse. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig, selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Nesseby, på nordsamisk Unjárga, er en kommune i Øst-Finnmark. Den grenser i vest og nordvest mot Tana, i øst og nordøst mot Vadsø og i sørøst mot Sør-Varanger. Kommunen har også en kort grense mot Finland i sørvest (Utsjok og på ett punkt Enare). Den 26. april 1989 fikk Nesseby som den andre kommunen i Norge et samisk navn. Kommunen er en tospråklig kommune der samisk og norsk bokmål er likestilt. Landskapet er preget av vidde, skog, lave fjellformasjoner samt et fjordlandskap med markante halvøyer og viker.

 
 

 
 
Søknadsfrist: 31.01.2021
 
 
Arbeidssted: Varangerbotn
 
 
Spørsmål om stillingen
 
Olaf Trosten, Administrasjonssjef
 
 
 
 
 

 

Del stillingen

Selskap

Nesseby kommune

Kontaktinfo

 • Olaf Trosten
 • Tittel: Administrasjonssjef
 • E-Post: Olaf.Trosten@nesseby.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 404 40 611

Lokasjon

 • Varangerbotn

Søknadsfrist

Januar 31, 2021