Helse og velferd, Nes kommune

Virksomhetsleder for Miljøarbeidertjensten

 

Om stillingen

Nes kommune skal tilsette virksomhetsleder for Miljøarbeidertjenesten. Stillingen gir gode muligheter for strategisk og operativ innsats med målsetning om økt kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse i tjenesten.

Miljøarbeidertjenesten består av 6 avdelinger hvor det gis livsløpstjenester til mennesker med behov for tilrettelegging i hverdagen i hovedsak voksne under 67 år. Tjenestene omfatter bistand i egen bolig, dag- og arbeidstilbud, fritidstiltak, avlastningsordninger, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og råd og veiledning. Sammen med andre deler av lokalsamfunnet, Hjemmetjenesten og andre kommunale virksomheter, har Miljøarbeidertjenesten et potensiale til enda mer å bidra til egenmestring, ressursmobilisering og livskvalitet. Stillingen er sentral for å få til dette.

Stillingen innebærer administrativt, faglig og økonomisk ansvar for hele virksomheten og inngår i kommunalsjefens lederteam og kommunens lederforum. Som en del av en pågående omstillingsprosess kan stillingen bli endret til en av to seksjonsleder under en felles virksomhetsleder for både Miljøarbeidertjenesten og Hjemmetjenesten, uten at dette vil medføre en vesentlig endring av stillingen eller mulighetene for å bidra til nye og bedre tjenester.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 19.06.2023
Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Årnes
Stillingstittel: Virksomhetsleder for Miljøarbeidertjenesten
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4671291692

Arbeidsoppgaver

Kontinuerlig utvikling og operativ drift av virksomheten, i hovedsak på et strategisk nivå
Koordinere driften og sikre at tjenesten utøves i samsvar med mål- og kvalitetskrav og sentrale og lokale føringer og intensjoner
Bidra i kommunalområdets endringsarbeid for å skape helsefremmende og forebyggende tjenester
Personaloppfølging

Kvalifikasjoner

Det er krav om utdanning innen helse- og sosialfag på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis vernepleier. Men annen relevant utdanning innen økonomi eller pedagogikk kan vurderes
Det er krav om lederutdanning og minimum 3 års ledererfaring
Det legges vekt på kunnskap, erfaring og resultat innen endringsledelse, resultatledelse og evidensbasert ledelse
Den som tilsettes må kunne underbygge å ha oppnådde resultater i forhold til økt egenmestring, ressursmobilisering og endringer som gir mer resultat pr krone/økt evne til å hjelpe i forhold til budsjettet som står til rådighet
Det kreves høy kompetanse innen kommunikasjon i organisasjoner
Det kreves erfaring fra omstillingsprosesser og systematisk utvikling av faglige tilbud
Det er ønskelig med erfaring fra miljøarbeidertjeneste eller hjemmetjeneste
Det er ønskelig med erfaring innen oppvekst tjenester
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

Være en synlig, tydelig og motiverende leder med evne til å skape begeistring og et godt arbeidsmiljø
Ha gode samarbeidsevner
Evnen til å arbeide selvstendig
Evnen til åpen og tillitsfull dialog med brukere, pårørende og medarbeidere
Stor arbeidskapasitet og anledning/vilje til å stå på i perioder
Personlig egnethet

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Mulighet for god faglig utvikling
Minst to referanser må oppgis

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.
Vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden. Originale/bekreftet kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Minst to referanser må oppgis.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Runnivegen 19, 2150 Årnes, Norge

Kontaktinformasjon

Jan-Henrik Karlsen, Kommunalsjef helse og velferd

Telefon: 982 07 520

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

  • Jan-Henrik Karlsen
  • Tittel: Kommunalsjef helse og velferd
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 982 07 520

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

Juni 19, 2023