Narvik ungdomskole, Narvik kommune

Lærere faste stillinger

 

Om stillingen

Lærere ved Narvik ungdomsskole.

Som lærer ved Narvik ungdomsskole vil du jobbe ved en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer.
Narvik ungdomsskole har pr dd. 615 elever. Skolen er tilnærmet heldigital med Chromebooks til alle elever, digitale tavler og læringsplattformer.

Skolen ledes av rektor, assisterende rektor og tre inspektører. Personalet er satt sammen i 3 “storteam” som ledes av en inspektør for 8. trinn, en for 9. trinn og en for 10. trinn. Skolen har også nyopprettet miljøtjeneste med en fast ansatt miljøterapeut. I tillegg har skolen flere rådgivere, både sosialpedagogisk og spesialpedagogisk rådgivning. Skolen har 24 ordinære skoleklasser, en avdeling for internasjonale elever og en avdeling for elever med særskilte behov.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 21.06.2023
Arbeidsgiver: Narvik kommune
Sted: Narvik
Stillingstittel: Lærere faste stillinger Narvik ungdomsskole f.o.m. 01.08.2023
Stillinger: 3
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4671519397
Startdato: 01.08.2023

Arbeidsoppgaver

Må påberegne kontaktlærerfunksjon.
Læringsarbeid med hele klasser, grupper og enkeltelever.
Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.
Samarbeide på klassenivå, team, skole og kommunalt nivå.
Skole/hjem samarbeid.
Analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av planer på gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring.
Aktør og medutvikler i profesjonsfaglig utviklingsarbeid på arbeidsplassen.

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

Pedagogisk utdannelse som kvalifiserer for undervisning i grunnskolen på 8.-10. trinn.

Ønskelig kompetanse:

Engelsk, matematikk, norsk, spansk og kroppsøving.

Øvrige kvalifikasjoner:

Gode kunnskaper om læreplanverk i LK20.
Gode kunnskaper om opplæringsloven.
Gode kunnskaper om vurderingsforskriften til opplæringsloven, med vekt på underveisvurdering.
Du er en dyktig klasseleder og har forskningsbasert tilnærming til hvordan utføre klasseledelse.
Du arbeider systematisk med godt klassemiljø, har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet og forstår sammenhengen mellom dette og god læring.
Du evner å skape gode relasjoner med elever og foresatte.
Du er interessert i IKT og utvikler deg kontinuerlig. Du bruker IKT gjennom planlegging, rapportering, kartlegging, vurdering, registrering og kommunikasjon med foresatte og elever.
Du anvender digitale læremidler i egen undervisning. Narvik kommune bruker skolen.cdu.no og skolestudio i tillegg til en rekke supplerende digitale ressurser.
Du bruker IKT i undervisningen og er klar over viktigheten av at elever erverver gode ferdigheter og kunnskaper i bruk av slik teknologi.
Du har kompetanse i å vurdere læringsutbyttet og justerer opplæringen i henhold til dette, f.eks. oppfølging av nasjonale kartlegginger, elevundersøkelsen m.m.
Du har gode norskspråklige ferdigheter.
Du kan påta deg å være kontaktlærer.

Personlige egenskaper

Du har høye ambisjoner på hver enkelt elevs vegne.
Du kommuniserer godt og har evne til å etablere gode relasjoner til elevene, foresatte og kollegaer.
Du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert, resultatorientert og beslutningsdyktig.
Du er en god lagspiller og ønsker å arbeide i team.
Du er analytisk og målrettet.
Du viser daglig positivt og profesjonelt engasjement sammen med elevene, foresatte og ansatte.
Du har gode holdninger til sykefravær og bidrar aktivt til et lavest mulig sykefravær for deg selv og arbeidsplassen for øvrig.
Du er fleksibel, løsningsorientert, ambisiøs på egne vegne, har stor arbeidskapasitet og god systemforståelse.
Personlig egnethet vil bli tillagt meget stor vekt.

Vi tilbyr

Narvik ungdomsskole

Ved Narvik ungdomsskole vil du bli en del av et utviklingsorientert og inkluderende arbeidsmiljø.
Som lærer vil du få en interessant og spennende stilling som gir gode muligheter for personlig og faglige utfordringer i samarbeid med alle ansatte, elever og foresatte tilknyttet skolen.

Vi tilbyr

Et godt og utviklende arbeidsmiljø.
En spennende og utfordrende jobb.
Lønn ifølge Narvik Kommunes lønnsregulativ.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Gratis årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår, dersom du er tilflytter.
https://www.narvik.kommune.no/tjenester/prosjekter/tilflytter/tilflytterpakken/

Annet

Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn.
Dersom du har utenlandsk yrkeskvalifikasjon, stilles det krav om norskferdigheter.
Du må legge fram politiattest før du starter i stillingen.
Ved nyansettelse vil det være 6 måneders prøvetid.
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.
Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jamfør offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.
Personer som har et arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingen.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Bjørnsonsvei 1, 8517 Narvik, Norge

Kontaktinformasjon

Heidi Olsen Sværd
Assisterende rektor
 Telefon:41629716
E-post:heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no

Ørjan Halvorsen
Enhetsleder
Telefon:93268138
E-post:orjan.halvorsen@narvik.kommune.no

 

Om arbeidsgiveren
Narvik kommune – et samfunn i utvikling
Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge og strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kan tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg og nasjonalfjellet Stetinden. Vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking. Du kan spille golf i Skjomen, og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa.

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. Industrisatsningen i Narvik vil innebære den største investeringen i fastlandsnorge med over 50 milliarder kroner bare fra Aker. I tillegg er det en rekke andre industrikonsern som er i gang med på starte eller å utvide sin virksomhet i Narvik. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik.

 

Del stillingen

Selskap

Narvik kommune

Kontaktinfo

  • Heidi Olsen Sværd
  • Tittel: Assisterende rektor
  • E-Post: heidi.olsen.svard@narvik.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 41629716
  • Ørjan Halvorsen
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post: orjan.halvorsen@narvik.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 93268138

Lokasjon

  • Narvik

Søknadsfrist

Juni 23, 2023