Vernepleier Ambulant- AMAT, Plusstjenesten barn og unge (Søknadsfrist: 03.01.2022)

Vernepleier

Ambulant- AMAT, Plusstjenesten barn og unge Lillehammer kommune


 

Offentlig godkjente vernepleiere i stillinger ved Ambulant Miljøarbeidstjeneste- og Plusstjenesten barn og unge -Tilrettelagte tjenester-Lillehammer kommune.

2x100 % stilling og 1x93,5 %stilling.

 

Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingen. 

Den ene stillingen vil ha koordinatorrolle og faglig ansvar for en barnebolig som skal opprettes.

Den andre stillingen har koordinator- og fagansvar for inntil 6-7 personer som  mottar ambulante punkttjenester.

Den tredje stillingen  har koordinator- og fagansvar for flere barn og unge.

Du vil være en del av et team på til sammen 6-7 miljøterapeuter.

Amat  jobber med mange forskjellig typer mennesker, og mange har utfordringer av psykisk og sosial karakter samt innenfor autismespekterdiagnoser. Tjenesten gis i hjemmet til bruker uavhengig av bosted. Vi gir tjenester til ca.50 brukere. 

Plusstjenesten barn og unge yter bistand til ca.30 barn og unge med sammensatte utfordringer som av ulike årsaker befinner seg i sårbare eller utfordrende situasjoner.

 

Amat og Plusstjenesten barn og unge yter ambulante tjenester på dag, kveld og helg. Tjenester ytes basert på individuelle behov med mål om økt selvstendighet og deltagelse i eget liv. Samarbeid med pårørende, interne og eksterne instanser er en viktig del av arbeidet. 

 Søknadsfrist:
03.01.2022
 Arbeidsgiver:
Lillehammer kommune
 
 Stillingstittel:
Vernepleier
 Stillinger:
3
 Heltid / Deltid:
Heltid
 Ansettelsesform:
Fast
 Stillingsprosent:
100
 Webcruiter-ID:
4456096444
 
 
 Sosial deling :
   
Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging, utarbeidelse av tiltak og evaluering
 • Koordinering av ansvarsgrupper.
 • Gjennomføring og oppfølging av ekstern veiledning og samarbeidsmøter.
 • Tett pårørendesamarbeid.
 • Fagansvar
 • Ansvar for kollegaveiledning
 • Medisinadministrering
 • Tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging/evaluering av de individuelle tjenestene. 
 • Bidra til å skape et arbeidsmiljø som gir mulighet til faglig og personlig utvikling 
Kvalifikasjoner

-Bachelor i vernepleie.

-Bør ha kunnskap om og erfaring med personer innenfor autismespekterdiagnoser samt sosiale og psykiske helseplager.

-Bør ha kunnskap om målretta miljøarbeid og atferdsanalyse.

-Bør ha kunnskap om helse og omsorgstjenesteloven kap.9, samt andre relevante lovparagrafer.

-Bør ha kunnskap om veiledning.

-Bør ha kunnskap om og erfaring med å bygge relasjoner til brukere.

-Bør ha erfaring med å gi tjenester i gruppe.

-Må ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne. 

-Må ha førerkort klasse B.

-Må ha generelle datakunnskaper. 

 

Personlige egenskaper

-Du er en positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet.

-Du er fleksibel.

-Du tar initiativ og har god gjennomføringevne.

-Du har evne til å utføre de oppgavene som er tillagt stillingens ansvarsområde.

-Du har evne til å jobbe alene og i team.

-Du har helse til å stå i de utfordringer som stillingen innebærer.

–Du har gode evner til relasjonsbygging.

-Du har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

-Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. 

-Kontakt med dyr kan forekomme i arbeidet hos enkelte. 

-Menn oppfordres til å søke 

 

Vi tilbyr

-Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i kommunal sektor.

-Stillingen er plassert i lokal lønnstige for vernepleiere:

-God pensjonsordning.

-Ukentlig fagtid.

-Nye spennende utfordringer som må møtes på ulike måter. 

-Utviklede fagadministrative systemer.

-Attesterte kopier av vitnemål kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved eventuellt intervju.

-Et godt arbeidsmiljø, engasjerte og dyktige kollegaer. 

Bodil Sliper
Leder Ambulant miljøarbeidstjeneste
 91375073

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kommune

Kontaktinfo

 • Bodil Sliper
 • Tittel: Leder Ambulant miljøarbeidstjeneste
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 913 75 073

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

Januar 3, 2022