Pedagogisk tjeneste, Nes kommune

Veileder – Læringsmiljø og skolefravær

 

Om stillingen

Ønsker du å bidra til at elevene i Nes får et enda bedre læringsmiljø, og er mer tilstede på skolen?

Kommunestyret i Nes har vedtatt at det skal opprettes et team som skal bidra til at skolene får mer kapasitet til å følge opp elever/elevgrupper hvor det er en uttalt bekymring. Kunnskapsgrunnlaget til kommunen viser at komplekse skolemiljøsaker og skolefravær er sentrale innsatsområder. Teamet skal bestå av personer med ulik bakgrunn. Disse sakene krever ofte en tverrfaglig innsats, så det forventes at man kan involvere seg på flere arenaer der elevene er (f. eks. fritid). Teamet skal yte konkret bistand og modellere fremgangsmåter som gjør at skolene blir enda bedre i møte med utfordringer knyttet til atferd og skolefravær.

Stillingene vil organiseres som en del av pedagogisk tjeneste, som er et sterkt pedagogisk fagmiljø bestående av PP-rådgivere, utøvende spesialpedagoger og pedagogiske veiledere. Vi har nå inntil 2 faste stillinger ledig, med tiltredelse 01.08.23.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 10.04.2023
Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Årnes
Stillingstittel: Veileder – Læringsmiljø og ufrivillig skolefravær
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4634974127

Arbeidsoppgaver

Primær arbeidsoppgave vil være direkte arbeid med enkeltsaker – Samarbeid med skolens ansatte i krevende saker som omhandler læringsmiljø og skolefravær
Systemarbeid – Utvikle skolenes evne til møte utfordrende saker knyttet til atferd og skolefravær
Tverrfaglig kommunalt samarbeid, og samarbeid med aktører fra spesialisthelsetjenesten og UH-sektoren

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Aktuelle fagområder er pedagogikk, sosialt arbeid, vernepleie, psykologi eller liknende
Relevant videreutdanning vektlegges
Kompetanse om, og erfaring fra arbeid med områdene atferd, skolefravær og relasjonsbygging
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Førerkort klasse B
Personlig egnethet vektlegges
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Ihht. opplæringsloven § 10-9.

Personlige egenskaper

Du er tydelig og har klare visjoner for hva som skal til for å lykkes i arbeidet med sårbare barn og unge
Du har en samarbeidsstil som preges av involvering, tydelig kommunikasjon og mot
Du er ressursorientert, og skaper engasjement hos de du samarbeider med
Du er opptatt av å være faglig oppdatert
Du er strukturert, selvstendig og takler høyt tempo

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende jobb hvor du kan være av avgjørende betydning for sårbare barn og unge
Trivelige kolleger og et godt arbeidsmiljø
Et sterkt kompetansemiljø
Tett oppfølging og støtte av leder for Pedagogisk tjeneste
Lønn etter gjeldende tariff for stillinger med krav 3-årig eller 4-årig utdanning (avhengig av ditt utdanningsnivå). Pr tid ligger dette mellom 459 100,- og 565 900,-
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Minst to referanser må oppgis.
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Rådhusgata 2, 2150 Årnes, Norge

 

Kontaktinformasjon

Jørgen Kristiansen, Leder, pedagogisk tjeneste
Telefon:  418 54 955
E-post:  jorgen.kristiansen@nes.kommune.no

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

  • Jørgen Kristiansen
  • Tittel: Leder, pedagogisk tjeneste
  • E-Post: jorgen.kristiansen@nes.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Telefon: 418 54 955

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

April 10, 2023