Hå kyrkjelege fellesråd

Ungdomsprest/ Ungdomsleiar

 

Om stillinga

Nærbø kyrkjelyd har som visjon: -Levande tru

Nærbø er i vekst og det bur om lag 8000 personar i kyrkjelyden.
Kyrkjelyden opplever stor tilstrøyming og soknerådet har arbeidet blant born og unge som eit av hovudsatsingsområda. Ungdomsklubben Reload samlast annankvar fredag i Nærbø kyrkje. I tillegg har kyrkjelyden eit aktivt trusopplæringsarbeid med fleire tiltak.
Kyrkjelyden har ulike former for gudstenester der mange frivillige medarbeidarar er engasjert i planlegging og gjennomføring.
Det er og open barnehage i kyrkja, denne har ope tre dagar i veka.

Kyrkjelyden har tilsett dagleg leiar, musikalsk leiar, sokneprest, diakonimedarbeidar, kateket, kyrkjelydspedagog, trusopplærar, kyrkjetenar/vaktmeister., styrar og assistent i open barnehage..

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 07.05.2023
Arbeidsgivar: Hå kyrkjelege fellesråd
Stad: Nærbø
Stillingstittel: Ungdomsprest/ Ungdomsleiar
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4640121618

Arbeidsoppgaver

Ansvar for Ungdomsklubben Reload.
Delta i konfirmantarbeidet saman med Kateket
Leiartrening og rekrutering av frivillige medarbeidarar
Delta i enkelte gudstenester
Trusopplæring med hovudfokus på tida etter konfirmasjonen

Kvalifikasjoner
Vi ynskjer deg som har:

Teologisk, pedagogisk eller anna relevant utdanning/erfaring
Erfaring frå arbeid blant born og unge
Gode samarbeidsevner
Personleg egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Vi søkjer deg som er prest/pedagog med ei kristen tru som ynskjer å formidle, og som har lyst til å vidareutvikle eit godt kristent opplæringsarbeid for born og unge.
Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Du er fleksibel, og kan arbeida både sjølvstendig og i team. Du er strukturert og engasjert, og liker å engasjere og motivere frivillige medarbeidarar i alle aldre.

Den som blir tilsett må vere medlem i Den norske kyrkja. Det tas atterhald om at den som ansettes kan framlegga tilfredsstillende politiattest i henhold til Trussamfunnslova paragraf 20

Vi tilbyr

Spennande utfordringar i ein aktiv kyrkjelyd med stort frivillig engasjement
Eit triveleg arbeidsfelleskap i Nærbø kyrkje
Fleksibel arbeidstid, men det må påreknast noko ettermiddags-, kvelds- og helgearbeid
Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP eller SPK
Offentleg søkjarliste vert utarbeida

 

Søk på stillingen her.

 

Store Ring 53, 4365 Nærbø, Norge

Kontaktinformasjon

Svein Olav Nesse, Kyrkjeverje
920 22 874

Møyfrid Garborg, Kateket
982 20 855

 

Del stillingen

Selskap

Hå kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

  • Svein Olav Nesse
  • Tittel: Kyrkjeverje
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 920 22 874
  • Møyfrid Garborg Kateket Telefon:982 20 855
  • Tittel: Kateket
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 982 20 855

Lokasjon

  • Nærbø

Søknadsfrist

Mai 7, 2023