Undervisningsstilling i tysk, spansk og engelsk

 

Bakgrunn

Fra 01.08.2023, eller så snart som mulig etter denne dato, har Bø vgs ledig inntil 100 % fast stilling i fagene tysk, spansk og engelsk. Fagene er nevnt i prioritert rekkefølge. Det kan evt. være aktuelt å splitte stillingen i delstillinger.

Søknadsfrist: 20.07.2023

 

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Undervisning i fagene på utdanningsprogrammene studiespesialisering og idrettsfag.

 

Kvalifikasjoner

 • For å kunne tilsettes i fast stilling kreves minimum 240 studiepoeng på universitets- og høyskolenivå, samt godkjent praktisk-pedagogisk utdanning. Det kreves minimum 60 studiepoeng i det enkelte fag
 • Det forventes at søkere har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser mulighet i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger

 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges. Vi søker lærere som:

 • Praktisererer god klasseledelse og bygger gode relasjoner med elevene
 • Involverer elevene i planlegging og vurdering av og for læring
 • Tar aktiv del i det profesjonelle læringsfellesskapet, og har god evne til å reflektere over egen praksis sammen med andre

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

 

Vi tilbyr

 • Et godt profesjonelt læringsfellesskap
 • Godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

 

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Bø vidaregåande skule

Skolen ligger i Bø som er administrasjonssentrum i Midt-Telemark kommune.
Kommunen har universitet (USN), gode offentlige kommunikasjoner og et rikt mangfoldig kulturliv.
Nærområdene innbyr til variert friluftsliv.

Bø vgs. har utdanningsprogrammene studiespesialisering og idrettsfag.

I tillegg har skolen Kombiløp, et særskilt tilbud til minoritetsspråklige elever som har svake grunnskoleferdigheter.

Skolen har rundt 340 elever og 55 ansatte.

For nærmere informasjon vises til vår hjemmeside www.bo.vgs.no

 

 • Arbeidssted: Bø vidaregåande skule
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid

 

 

Søk på stillingen

 

 

Søknadsfrist: 20.07.2023

 

Spørsmål om stillingen

Jon Helge Bergane
Rektor
E-post
947 88 696

 

Bø vidaregåande skule

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Jon Helge Bergane
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 947 88 696

Lokasjon

 • Bø I Telemark

Søknadsfrist

Juli 20, 2023