Bamble vgs, Undervisningsstilling innen Elektrofag

 

 

 • Stillingstype: Fast stilling
 • Stillingsstørrelse: 100% stilling
 • Søknadsfrist: Søndag 21.mai

 

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

Bamble vgs ble høsten 2014, slått sammen med Croftholmen vgs. Skolen har for tiden ca 400 elever fordelt på utdanningsprogrammene: Salg, service og reiseliv, studiespesialisering, teknologi- og industrifag, helse- & oppvekstfag, elektro- og datateknologi. Skolen arrangerer i tillegg voksenopplæring. Høsten 2023 står ny samlet skole ferdig på området Grasmyr.

Vi har behov for faglærer innen elektrofag. For å kunne disponere vårt personell optimalt og være robuste, er det viktig for oss at søker har elektrokompetanse innen svakstrøm/el kom. I vår daglige undervisning av ungdom arbeider vi kontinuerlig med vurdering for læring og felles samordnet klasseledelse. Dette avgjørende for å gi skolen gode resultater på alle utdanningsprogram.

 

Kvalifikasjoner

Utdanning:

Relevant faglig og pedagogisk kompetanse jfr. Opplæringslova

Søkere uten pedagogikk vil bli vurdert med avtale om oppstart pedagogisk utdanning.

I tillegg kjennskap til:

-PLS

-Reguleringsteknikk

-Alarmer, kameraovervåking og adgangskontroll

-Roboter

 

Erfaring:

Vi vektlegger relevant praksis. .

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi, og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

 

Personlige egenskaper

Vi søker etter personer som er fleksible og gode til å kommunisere med elever, kolleger og skoleledelsen.

Vi vil ha faste, tydelige og omsorgsfulle medarbeidere som sammen med elevene kan fål gode læringsprosesser og samarbeide godt med alle i skolesamfunnet.

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

 

Vi tilbyr

Lønn og arbeidstid i henhold til gjeldende regelverk

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

 

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

 

Bamble videregående skole

Sektorområdet er organisasjonens største enhet med ca. 3000 ansatte. Vi skal bidra til at flere ungdommer fullfører videregående opplæring. Nærmere 15 000 elever og 4000 lærlinger skal sikres optimale læringsvilkår og forberedes på voksenlivet. Sektoren ledes av direktøren, og består bla av 7 seksjoner; 1. folkehelse og livsmestring, 2. inntak, eksamen og voksenopplæring, 3. fag- og yrkesopplæring, 4. pedagogisk støtte og utvikling, 5. sektorutvikling, 6. pp-tjenesten og 7. oppfølgingstjenesten samt 21 videregående skoler, en folkehøyskole, voksenopplæring, SMI-skole og talenthus.

 

Les mer på våre nettsider

 

 • Arbeidssted: Bamble videregående skole
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid

 

 

Søk på stillingen

 

 

Søknadsfrist: 21.05.2023

 

 

Spørsmål om stillingen

Knut Jørgen Røland
Avdelingsleder
E-post

 

Bamble videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.
Undervisningsstilling Elektrofag

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Knut Jørgen Røland
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Langesund

Søknadsfrist

Mai 21, 2023