Kvinesdal kommune bilde øverst

 

Undervisningsstilling 100% fast – ID 1675

 

 

 

Vil du jobbe og bo i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn, og arbeide i en skole som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid – så har du sjansen nå!
Kvinesdal ungdomsskole har ledig stilling; 100% fast.

 

 • Søknadsfrist: 18.09.2023
 • Arbeidsgiver: Kvinesdal kommune
 • Sted: Kvinesdal
 • Stillingstittel: Virksomhet grunnskole og voksenopplæring, KVUS, Undervisningsstilling 100% fast – ID 1675
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4700453584

 

Kvalifikasjoner

 • Lektorutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. årstrinn
 • Allmennlærerutdanning
 • Faglærerutdanning
 • universitets- og høyskoleutdanning og PPU
 • Det er ønskelig med erfaring fra undervisning. Søkere bør ha god arbeidskapasitet, lojalitet og fleksibilitet.
 • Skolen søker primært lærere som har engelsk og praktisk estetiske fag i fagkombinasjonen, men andre fag kan være aktuelle.

 

Personlige egenskaper

 • Personen vi søker må ha gode samarbeidsevner, være tydelig klasseleder og god relasjonsbygger overfor elever, foresatte og kolleger.
 • Du må trives med å være synlig tilstede blant ungdommer og delta aktivt i skolens utviklingsarbeid.
 • Du må ha vekt på at elevene skal inkluderes og oppleve mestring sosialt og faglig.
 • Du må ha gode kommunikative ferdigheter og et helhetlig menneskesyn som vises i kommunikasjon og handling.

 

Vi tilbyr

 • Kvinesdal ungdomsskole er en 8 – 10 skole med f.t. 207 elever. Skolen driver systematisk pedagogisk utviklings- og kvalitetsarbeid med fokus på skole-hjem samarbeid, et inkluderende læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og livsmestring.
 • Skolen fokuserer på trivsel og faglige resultater og vektlegger klasseledelse, høy fagkompetanse, tilpasset undervisning og arbeid med relasjoner i undervisningsarbeidet.
 • Som ansatt på Kvinesdal ungdomsskole blir du en del av et solid, raust og profesjonelt team som støtter hverandre og samarbeider tett til det beste for alle.
 • Skolen ligger i naturskjønne omgivelser like ved lakseelva Kvina og har et stort uteområde med fotballbane, håndball/basketballbane, sandvolleyballbane og strandområde.
 • For mer informasjon om skolen, se www.kvinesdal.ungdomsskole.no

 

Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, KVINAbadet, golfbane m.m
Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk.

Som lærer blir du medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, dine nærmeste blir økonomisk sikret når du dør, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene i medlemskapet på spk.no/larer.

En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.
Legg gjerne ved attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet.

Kvinesdal kommune har fokus på å ha et inkluderende og likestilt arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Kvinesdal kommune er sertifisert arbeidsgiver i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk for likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf.§25 i Offentleglova.

 

Kvinesdal ungdomsskole, Åsevegen 12, 4480 Kvinesdal, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Tøri Johannessen
Rektor Kvinesdal ungdomsskole
 Telefon:9596049
E-post:Tori.Johannessen@kvinesdal.kommune.no

 

Vakre, vennlige og vågale Kvinesdal ligger sentralt plassert vest i Agder og har 6.000 innbyggere. Kommunen strekker seg fra fjord til fjell og gir innbyggere og besøkende alle typer naturopplevelser. Elva Kvina renner gjennom kommunesenteret og skaper en flott ramme om en kommune i vekst og utvikling. Kommunen har gode tjenester til innbyggerne og har sterkt fokus på næringsutvikling.

For mer informasjon om kommunen; se www.kvinesdal.kommune.no

Del stillingen

Selskap

Kvinesdal kommune

Kontaktinfo

 • Tøri Johannessen
 • Tittel: Rektor Kvinesdal ungdomsskole
 • E-Post: Tori.Johannessen@kvinesdal.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 959 60 497

Lokasjon

 • Kvinesdal

Søknadsfrist

September 18, 2023