Undervisningsleder/Kateket ved Ilen og Sverresborg menigheter, 100% fast stilling

 

Ilen og Sverresborg, Kirkelig fellesråd i Trondheim

Er du glad i å utforske kirkens tro, kultur og verdier til mennesker i alle aldre – og særskilt til barn og unge? Da søker vi deg! Som kateket har Kirkelig fellesråd i Trondheim har ledig stilling som undervisningsleder/kateket for Ilen og Sverresborg menigheter. Ilen (Ila på Trondheimsdialekt) og Sverresborg menigheter ligger på vestsiden av Nidelven og er nabomenigheter med et utstrakt samarbeid seg imellom – og også med Byåsen menighet. Stillingens innhold omfatter et nært samarbeid med menighetspedagoger, diakon, prester og andre medarbeidere – og i nær dialog med
menighetsrådene. Ilen og Sverresborg menigheter har et av de største ungdomsarbeidene i byen. Dette gir mange muligheter til å gjennomføre ulike arrangement og aktiviteter gjennom året. Stillingen innbefatter aktiv deltakelse i Undervisningsforum – som er et byomfattende forum for fagutvikling, samarbeid og faglig fellesskap.

Vi søker etter en undervisningsleder/ kateket som kan være med å bidra til å lage trygge og inkluderende fellesskap i lokalmiljøet. Ansvaret for å bygge og lede menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne tilligger stillingen, noe som skjer i nært samarbeid med de øvrige ansatte og frivillige i menigheten. Den viktigste oppgaven for Undervisningslederen er å sikre at konfirmanter og
unge får den undervisningen de har krav på, gjennom menighetens arbeid og trosopplæring. Det er
ønskelig at vår nye kateket bidrar med kompetanse, initiativ og kreativitet til å videreutvikle arbeidet sammen med øvrige ansatte og frivillige. Den som ansettes må beherske digitale verktøy. Det må påregnes arbeid på ettermiddager, kveld og helg, samt deltakelse på leirer et par ganger i året.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisningsansvaret i menighetene ligger til denne stillingen.
 • Pådriver i å utvikle trygge miljø for barn og unge i lokalsamfunnet.
 • Hovedansvar for organisering, og administrasjon av konfirmantarbeidet.
 • Undervisningen skjer i tett samarbeid med menighetenes prester.
 • Ansvarlig for kontakt med skoler, barnehager og aktuelle frivillige samarbeidspartnere.  
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige i samarbeid med øvrige ansatte.
 • Bidra i byomfattende prosjekter gjennom samarbeid i Undervisningsforum og U-kirke ved behov.
 • Faglig støtte for menighetspedagogenes arbeid ved behov og etter avtale med daglig leder.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
 • Personer uten riktig formell kompetanse oppfordres også til å søke.
 • Erfaring fra, og interesse for barne- og ungdomsarbeid med hovedvekt på ungdom er vesentlig
 • Fordel med førerkort for personbil uten at dette er et krav
 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • Evne å lede, organisere og administrere
 • Er utadvendt, evner å bygge relasjoner, kunne møte og la seg inspirere av ungdom
 • Åpen, fleksibel, engasjert og lyttende
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner og evne å formidle evangeliet spesielt til ungdom
 • Trives med høyt aktivitetsnivå i samspill med kolleger og frivillige medarbeidere
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Gode kontorfasiliteter
 • Lønn i samsvar med avtaleverk for Den norske kirke
 • Offentlige forsikrings- og pensjonsordninger

Nøkkelopplysninger

Søknadsfrist: 18.09.2023
Arbeidssted: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Undervisningsleder/katekt i Ilen ogSverresborg menigheter, 100% faststilling
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webrcruiter-ID: 4704279906

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Olav Granheim, Daglig leder Ilen og Sverresborg menigheter
+4795304030
Epost: og979@kirken.no

Adresse: Gamle Oslovei 21, 7020 Trondheim, Norge

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22
kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og
serviceavdeling. Stillingen som kateket skal bidra til at FN’s konvensjon om barns rettigheter blir
oppfylt, og at barn og unge skal bli kjent med kristne verdier og de tilbud som Den norske kirke
har å tilby aldersgruppen 0 – 18 år. Fellesrådet har i dag et tyvetalls undervisningsstillinger rundt
omkring i menighetene. Disse stillingene har en felles arena som benevnes undervisningsforum.
Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en
bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at
gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt
på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Kirkelig fellesråd Trondheim

Kontaktinfo

 • Olav Granheim
 • Tittel: Daglig leder Ilen og Sverresborg menigheter
 • E-Post: og979@kirken.no
 • Mobil/Tlf: +47 953 04 030

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

September 18, 2023