Undervisningsinspektør med ansvar for SFO

 

 

Ønsker du en spennende lederutfordring ved en attraktiv skole?

Nå er det ledig stilling som undervisningsinspektør med ansvar for SFO ved en av Vestfolds mest spennende og komplekse grunnskoler, Byskogen skole. Skolen har et ordinært tilbud for elever på 1.-10.trinn og har et innføringstilbud for nyankomne elever på 5.-10.trinn for hele kommunen.

Skolen har også en forsterket avdeling for elever på 1.-10.trinn for hele kommunen. Skolen har totalt sett ca.550 elever og av disse går ca.100 barn på SFO. Virksomheten har ca. 120 ansatte fordelt på de fire ulike avdelingene.

Som ny leder ved skolen vil du få ansvar for skolens 1.trinn og for driften av SFO. Skolen har faglig sterke, utviklingsorienterte, og engasjerte medarebeidere som tar i bruk varierte læringsarenaer og metoder i skole- og SFO-tid. Helhetlig tenking er sentralt. Det arbeides systematisk med innføring av Fagfornyelsen og ny Rammeplan for SFO. Skolen er svært opptatt av inkluderende og fellesskapende aktiviteter. Vi ser på mangfold som en berikelse og vi fremmer raushet, kreativitet og læringsglede.

Vi søker etter en ny undervisningsinspektør på 1.trinn som vil få ansvar for SFO i 100% stilling. Som ny leder vil du bli en del av skolens ledergruppe som består av rektor og fem andre undervisningsinspektører og vil få følgende ansvarsområder:

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for daglig drift og utvikling av skolens SFO-avdeling i tråd med skolens satsingsområder
 • Administrativ-, drifts- og pedagogisk ansvar for SFO-avdelingen og skolens 1.trinn.
 • Arbeid i SFO-basen i åpningstiden
 • Ansvar for overgangen barnehage-skole
 • Følge opp kommunale og lokale beslutninger og vedtak
 • Tett samarbeid med de tillitsvalgte og ansatte i avdelingene.

Kvalifikasjonskrav

 • Pedagogisk utdanning og erfaring.
 • Ønske om lederkompetanse og erfaring.
 • Digitale ferdigheter.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har, eller er villig til å ta skolelederutdanning
 • Erfaring fra lignende virksomhet/avdeling/elevgruppe er en fordel.
 • Kjennskap og eller/eller kompetanse innenfor offentlig forvaltning.
 • Oppdatert på gjeldene lovverk og forskrifter i skolen.
 • Kjennskap og erfaring med samarbeid med skolens støttetjenester.

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner
 • har pedagogisk forståelse og verdsetter læring og utvikling gjennom lek
 • har erfaring med forebyggende arbeid
 • har gode muntlig- og skriftlige kommunikasjonsevner
 • har evne til å bygge tillit og skape entusiasme
 • har evner til å gjennomføre god administrativ drift
 • har evne og vilje til å sette seg inn i nye IKT-systemer og e-verktøy
  Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en hektisk skolehverdag
 • Gode muligheter for å påvirke videre utvikling av SFO som avdeling
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode: 9954
  Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestfold og Telemark
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 24.03.2023
 • Tiltredelse: 01.07.2023
 • Arbeidssted: Byskogen skole

 

Kontaktpersoner

Andreas Dyre-Hansen
mob: +47 40803204

 

Hjemmeside

www.tonsberg.kommune.no

Adresse

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

 

Tønsberg kommune Byskogen kombinerte skole

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 57 000 innbyggere og er i stadig vekst.

Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 3800 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid.

Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Del stillingen

Selskap

Tønsberg kommune

Kontaktinfo

 • Andreas Dyre-Hansen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 40803204

Lokasjon

 • Tønsberg

Søknadsfrist

April 24, 2023