Lærer

 

ARN – Avd. BA og HO, Vestland fylkeskommune

Undervisning i Programfaga for bygg- og anleggsteknikk.

Søknadsfrist: 22.11.2022
Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
Stad: Indre Arna
Stillingstittel: Lærer Bygg og Anleggsteknikk
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Deltid
Tilsetjingsform: Vikar
Stillingsprosent: 50
Webcruiter-ID: 4583171637
Startdato: 01.01.2023
Sluttdato: 30.06.2023

Arbeidsoppgåver

Undervisning bygg- og anleggsteknikk, vg1 og vg2.

Kvalifikasjonar

Fagbrev og arbeidserfaring innanfor eit av fagområda: bygg- og anleggsteknikk.
Teknisk fagskule eller ingeniørhøgskule, eventuelt godkjend yrkesfaglærarutdanning og praktisk pedagogisk utdanning
God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Ønskeleg med undervisningserfaring.
Ved manglande pedagogisk utdanning vil det bli lagt til rette for etterutdanning.
Ønskjelig med erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy.

Personlege eigenskapar

Du likar å arbeide med ungdom og er ein god rollemodell
Du har godt humør og ei positiv innstilling
Du er ein god lagspelar og deler av kunnskapen din
Du arbeider strukturert og systematisk

Vi tilbyr

Løn og lønsutvikling i tråd med Vestland fylkeskommune sin lønspolitikk
Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Tett kollegasamarbeid og god delingskultur
Eit inspirerande og nyskapande profesjonsfellesskap

 

Søk på stillinga her.

 

Vestlivegen 43, 5260 Indre Arna, Norge

Kontaktinformasjon

Lars Inge Skjerping Teigen, avdelingsleiar
908 98 256

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

 

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Lars Inge Skjerping Teigen
  • Tittel: Avdelingsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 908 98 256

Lokasjon

  • Garnes
  • Indre Arna

Søknadsfrist

November 18, 2022