Byggdrifter 100 % fast

 

Tysvær kommune sine samlede tekniske tjenester er organisert i resultatområde Teknisk i 3 seksjoner- Drift, Forvaltning og Prosjekt.

Stillingen som byggdrifter tilhører seksjon Drift, under ansvarsområde for kommunale bygg som er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av skoler, barnehager, omsorgsbygg, kultur- og idrettsbygg og kommunale boliger.

Arbeidsoppgaver

Generelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver – spesielt knyttet til kommunale boliger
Drift og tilsyn av eiendommens tekniske anlegg i form av varmeanlegg, SD-anlegg, brannalarmanlegg, sprinkler og ventilasjon
Energioppfølging og optimalisering
Ettersyn og mindre reparasjoner av tekniske anlegg
Oppfølging av underleverandører og oppfølging av faste serviceavtaler
Ajourføring av forvaltning, drift- og vedlikeholds dokumentasjon (IK-Bygg)
Oppfølging av myndighetskrav og tilrettelegging av vedlikeholds- og driftsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem. (IK-Bygg)

Krav til kompetanse

Fagbrev, fortrinnsvis som byggdrifter eller tømrer
Minimum 5 års relevant erfaring som byggdrifter eller tømrer kan kompensere for kravet om formell kompetanse
Sertifikat (kl. B)
Ønskelig med byggteknisk erfaring, samt erfaring fra drift og vedlikehold av eiendommer
Beherske norsk skriftlig og muntlig
Kjent med bruk av data
Kjennskap til system for internkontroll, HMS og energioppfølging, samt branndokumentasjon er en fordel
Godkjent politiattest må kunne fremlegges før tiltredelse i stillingen

Personlige egenskaper

Er løsningsorientert og praktisk anlagt
Trives med å jobbe både alene og i team
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Er selvstendig og ansvarsbevisst
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter gjeldende avtale og regelverk

 

Søk på stillingen her.

 

Referansenummer: 23/3037

Fylke: Rogaland

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 31.07.2023

 

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Eikeskog

 

Kontaktpersoner

Trond Jøsang
mob: +47 90067639

 

Hjemmeside: www.tysver.kommune.no

Adresse: Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

 

Tysvær kommune Kommunale bygningar

Teknisk Drift er inndelt i fagområdene vei, idrett og park, bygg, vann og avløp og avdeling renhold. Fagområdet bygg har ansvar for vedlikehold av alle kommunalt eide bygg og boliger. Fagområdet vei, idrett og park forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale veier inkludert gang- og sykkelveier, og grønt- og idrettsanlegg. Avdeling renhold utfører renhold i de fleste kommunale bygg. Fagområdet vann og avløp har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vann og avløpsnettet.

Teknisk Drift er samlokalisert med avdeling for arbeidstrening til Seksjon for Arbeid og Inkludering (AoI) og Hjelpemiddellageret i det nye Driftsbygget på Eikeskog.
En samlokalisering som har gitt Drift og avdeling for arbeidstrening hos AoI grunnlag for utvidet samarbeid med oppgaver som skal løses i Tysvær kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Tysvær kommune

Kontaktinfo

  • Trond Jøsang
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 90067639

Lokasjon

  • Aksdal

Søknadsfrist

Juli 31, 2023