Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester

 

Vi søker deg som vil være med oss å utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester i Lillehammer kommune. Dette vil du gjøre i samarbeid med fagmiljøer i og utenfor kommunen.

«Mestring hele livet» er vår visjonen i Helse- og velferd, og visjonen er førende for hvordan vi drifter og utvikler tjenestetilbudet.

Som leder for Legehelsetjenester blir du ansvarlig for kommunens fastlegeordning, kommunalt legesenter og Lillehammer Interkommunale Legevakt. Du vil samhandle tett med kommuneoverlegen.

Legetjenesten er en nøkkeltjeneste i de kommunale helse- og velferdstjenestene. Fastlegene er sentrale for oppfyllelse av mange av målene i samhandlingsreformen, og de vil ha en sentral rolle i utformingen av gode pasientforløp og deltakelse i tverrfaglig samarbeid. Lillehammer har 22 selvstendig næringsdrivende fastleger og 12 kommunalt ansette fastleger.
Som leder for legetjenester vil du lede arbeidet fremover med sikte på å øke kapasiteten og styrke rekrutteringen.

Lillehammer er vertskommune for den interkommunale legevakten, som er et samarbeid mellom kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Ringsaker, Sør-Fron og Nord-Fron. Legevakta har nye, moderne lokaler i tilknytning til sykehuset og har 16,8 årsverk sykepleiere og ca 70 leger. Lillehammer interkommunale legevakt har egen avdelingsleder.

 

 • Søknadsfrist: 30.06.2023
 • Arbeidsgiver: Lillehammer kommune
 • Stillingstittel: Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4671191130

 

Arbeidsoppgaver

Som leder av Legehelsetjenester har du overordnet fag-, økonomi- og arbeidsgiveransvar for tjenesteområdet. Tjenesteområdeleder rapporterer til kommunalsjef og er en del av sektor Helse og Velferds ledergruppe.

 

Dine oppgaver er å:

 • ha overordnet ansvar for faglig utvikling, tjenestekvalitet og internkontroll
 • tilpasse driften til gjeldende økonomiske og faglige rammer
 • opprettholde og videreutvikle et stabilt og sterkt fagmiljø
 • vedlikeholde og videreutvikle et godt arbeids- og samarbeidsmiljø i eget tjenesteområde, til andre enheter i kommunen, Sør-Gudbrandsdal helseregion og andre eksterne samarbeidspartnere
 • lede, koordinere og utvikle fastlegetilbudet i Lillehammer
 • ivareta økonomisk planlegging, budsjettering og rapportering
 • ha direkte personalansvar for kommunalt legesenter med 13 ansatte
 • delta i prosjektet bo trygt hjemme- med integrerte tjenester

 

Kvalifikasjoner

Høgskole-universitetsutdanning innen helse-/sosialfag

 • annen relevant utdanning kan vurderes
 • lederutdanning
 • lang og bred ledererfaring kan kompensere for krav om lederutdanning
 • god økonomiforståelse
 • samhandlingskompetanse
 • nødvendig kunnskap om helserett, lover og regelverk
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • det er ønskelig med kjennskap til tjenestene som tjenesteområdet omfatter

 

Personlige egenskaper

 • du har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er faglig kompetent
 • du har evne til å skape samhold og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere med høy faglig integritet
 • du stimulerer til innovasjon og utvikling
 • du har evne til å skape tillit og trygghet i ulike miljøer
 • du er en inspirerende motivator og relasjonsbygger
 • personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

 

Vi tilbyr

 • en fremtidsrettet lederstilling som gir rom for nytenkning og innovasjon
 • et solid og sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • hyggelige kollegaer og et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • du får stor tillit, mye ansvar og nødvendig myndighet
 • leder- og resultatavtale som følger stillingen med tydelige forventninger til deg
 • gode pensjons- og forsikringsordninger (KLP) og lønn etter avtale

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement.

Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Bernt Tennstrand
Kommunalsjef Helse og velferd
 Telefon:+4790897518

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kommune

Kontaktinfo

 • Bernt Tennstrand
 • Tittel: Kommunalsjef Helse og velferd
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +4790897518

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

Juni 30, 2023