Tjenesteenhet Helse og familie består av legetjenesten, helsestasjon, psykisk helse og rus, flyktningetjenesten, PPT og NAV-kontor. Det er også to private fysioterapeutinstitutt i kommunen som følges opp av enheten. Tjenesteleder utgjør kommunalsjefens ledergruppe sammen med ledere fra institusjon, hjemmetjeneste, bofellesskap og miljøtjeneste.

Ansvarsområder

 • Helhetlig styring av Helse og familie
 • Ansvar for drift; personal, prosedyrer og forsvarlighet innen lov og regelverk
 • Ansvar for enhetens budsjett, regnskap, rapportering om økonomi og statistikk
 • Overordnet ansvar for saksbehandling av søknader om tildeling av tjenester
 • Faglig ansvar, bl.a. tverrfaglig samarbeid og opplæring/undervisning
 • Representere Øyer kommune i prosjektgrupper til Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Stillingen inngår i rådmannens lederteam og tjenesteleder rapporterer til kommunalsjef.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team
 • Gode datakunnskaper, da tjenesten digitaliseres i høyt tempo

Ønsker:

 • Lederutdanning
 • Helserett
 • Saksbehandlerkompetanse
 • Endringsvilje og kunne stå i en hektisk hverdag
 • Reflektert, lyttende, beslutningsdyktig, rettferdig og handlingsorientert
 • Erfaring med fagsystemer, f.eks. GAT, TQM, ESA og Agresso.

Vi ønsker oss ledere som er engasjerte, profesjonelle, løsningsorienterte, rause og offensive, og som viser respekt og bruker humor.

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du under her

Framlegging av politiattest kreves ved tilsetting.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Intervju er planlagt gjennomført i uke 8-10.

Mer informasjon om stillingen kan innhentes ved å kontakte kommunalsjef Frode Fossbakken på tlf. 412 10 505 / frode.fossbakken@oyer.kommune.no

 

Søknadsfrist: 7.2.2021.