Porsgrunn videregående skole

Lærer innen Vg 1 Teknologi og industrifag og Vg2 Kjemiprosessfag og laboratoriefag

 

 

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

 

Lærer innen Vg 1 Teknologi og industrifag og Vg2 Kjemiprosessfag og laboratoriefag
Faste undervisningsstillinger innen programfagene i Vg1 Teknologi og industrifag og Vg2 Kjemiprosessfag og laboratoriefag ledig fra 1.8.23 i inntil 300%

 

 • Stillingstype: Fast/vikariat ut skoleåret 2023/2024
 • Stillingsstørrelse: 100%, eller etter ønske
 • Søknadsfrist: 26.03.23

 

Skolen er inne i en spennende periode med økt innsøking og positiv resultatutvikling på flere områder.

Avdelingen for teknologi og industrifag har en stab på 10-13 programfagslærere og avdelingsleder.

 

Vi stiller krav om

 • Du må ha fagbrev innen et eller flere av fagfeltene (prosessfaget, laboratoriefaget, mekaniske fag, automasjon) og/eller annen høyere utdanning innen utdanningsprogrammet teknologi og industrifag.
 • I tillegg må du ha minimum 4 års relevant praksis, samt 2 års yrkesteori (fagskole/ingeniør­utdanning eller tilsvarende).
 • I tillegg må du ha praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med minimum 60 studiepoeng. Søkere som er godt faglig kvalifisert kan også søke dersom de er i gang med PPU, og vil da kunne ansettes på vilkår om å gjennomføre utdanningen innen avtalt tid, jf. opplærings­­loven § 10-6a.

  Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Bred faglig kompetanse fra yrkespraksis/fagskole/høyskole/universitet
 • Evne til å bygge gode relasjoner til elever og ansatte
 • Være en tydelig klasseleder sammen med lærerne på teamet
 • Vilje til å sette seg inn i nye temaer
 • Erfaring med arbeid i praksisrom, laboratorium, prosesshall, CNC, automasjon og/eller mekanisk verksted
 • Være fleksibel og vise gode samarbeidsevner
 • Vise vilje til å ta del i skolens kontinuerlige utviklingsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, digitalt, skriftlig og muntlig
  Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Porsgrunn videregående skole

Porsgrunn videregående skole har ca 900 elever og 170 ansatte. Skolen tilbyr syv ulike utdanningsprogrammer:

 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Idrettsfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Internasjonal linje (IB)
 • Kombinasjonsklassen
 • Kunst, design og arkitektur
 • Studiespesialisering
 • Arbeids- og hverdagslivstrening
 • Teknologiske fag
 • VG1 med internasjonalisering

 

 • Arbeidssted: Porsgrunn
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid

 

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist: 26.03.2023

Spørsmål om stillingen

Heidi Torsholt
Studieleder
E-post

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla vidergående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Heidi Torsholt
 • Tittel: Studieleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Porsgrunn

Søknadsfrist

Mars 26, 2023