Kinn - Bilde øverst

Tegnspråklærar

 

 

2 gangs utlysing

Kinn kommune har ledig ei fast 100% stilling som teiknspråktolk frå 01.08.2023 på Vågsøy ungdomsskole i Måløy.

Måløy er ein av to byar i kommunen og har omlag 3300 innbyggarar. Vågsøy ungdomsskole har omlag 220 elevar skuleåret 2023/2024 og har 3 parallellar. Vi har omlag 40 tilsette med pedagogar, fagarbeidarar, miljøterapeutar og merkantil. Skulen får elevar frå 3 barneskular og når elevane er ferdige med ungdomsskulen, ligg Måløy vidaregåande skule rett over brua.

Vi er omgjevne av flott natur med gode moglegheiter til vandring i fjell, skog og mark, fiske og båtliv + mange andre fritidsaktiviteter for både barn og vaksne.

 

 • Søknadsfrist: 01.08.2023
 • Arbeidsgivar: Kinn kommune
 • Stad: Måløy
 • Stillingstittel: Tegnspråklærar
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4679077858
 • Startdato: 01.09.2023

 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet består hovudsakleg av å tolke undervisning og skulen har stort fokus på samarbeid mellom tolkar og lærarar. Du må også rekne med å tolke arrangement i skulen sin regi både i skuletida og evt. etter skuletid.
 • Vi har tett fagleg samarbeid med Statped.

 

Kvalifikasjonar

 • Vi ser etter ein pedagog med god kompetanse innanfor tegnspråk
 • Relevant praksis kan erstatte formell kompetanse

 

Personlege eigenskapar

 • Fleksibilitet, sjølvstende og kreativitet
 • Evne til å byggje og ivareta gode relasjonar og involvere seg positivt i elevane
 • Endrings- og utviklingsorientert med ynskje om å utvikle teiknspråkkompetansen i kommunen
 • Gode samarbeidsevner og vilje til samhandling
 • zEvne til å inspirere og motiver

 

Vi tilbyr

 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Utfordringar
 • God pensjonsordning
 • Ryddige arbeidsforhold
 • Fagleg oppdatering og påfyll
 • Kompetanselønn

 

Vågsøy ungdomsskole, Gate 5 96, 6700 Måløy, Norge

 

 

Søk her

 

Kontaktinformasjon

Kåre Bakke
Rektor
 Telefon:+47 91384522
E-post:kare.bakke@kinn.kommune.no

 

Vår visjon:

I Kinn har vi gode fungerande lokalsamfunn, der vi realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu- og fritidsområde og ei berekraftig utvikling. Vi er ein av dei største kommunane i Vestland fylke med våre 17.131 innbyggarar. Som arbeidsgjevar har vi med oss 1632 tilsette, og vi ønskjer deg velkommen med på laget. I alle stillingar knytta til helse og velferd og alle stillingar i oppvekst – må tilsette pårekne koordinatoransvar.

Del stillingen

Selskap

Kinn kommune

Lenke til firma

https://kinn.kommune.no/

Kontaktinfo

 • Kåre Bakke
 • Tittel: Rektor
 • E-Post: kare.bakke@kinn.kommune.no
 • Mobil/Tlf: +47 91384522

Lokasjon

 • Måløy

Søknadsfrist

August 1, 2023