Færder kommune Økonomiavdelingen

Borgheim ungdomsskole søker

Tegnspråklærere

 

Borgheim ungdomsskole

Borgheim ungdomsskole ligger sentralt på Nøtterøy. Skolen vil neste skoleår ha ca. 500 elever og 65-70 ansatte. I tillegg til ordinære klasser har skolen en forsterket avdeling og en egen klasse for nyankomne minoritetsspråklige elever. Høsten 2015 ble vi sertifisert som dysleksivennlig skole. Fra neste skoleår skal vi også gi hørselshemmede som bruker tegnspråk et tilpasset tilbud i hht. §2.6 i Opplæringsloven.

Vi har derfor behov for å bygge et fagmiljø med lærere som også har kompetanse i tegnspråk. Lærerne vil undervise både hørende elever og elever med redusert hørsel i samme gruppe. Kontaktlæreransvar må regnes med.

Vi søker medarbeidere som:

– Har formell kompetanse i tegnspråk (helst 60 stp.), eller tilsvarende realkompetanse
– Kan bruke tegnspråk i en faglig og sosial sammenheng
– Kan bruke tegnspråk/tegn til tale i undervisningssammenheng
– Har undervisningskompetanse for ungdomstrinnet i ett eller flere av følgende fag: norsk, matematikk, naturfag

Vi søker deg som ønsker å bidra til å skape et inkluderende og helhetlig skolefellesskap for både hørende elever og elever med nedsatt hørsel, som liker å jobbe i team, som ønsker å være en ressursperson i skolens fagmiljø og som samarbeider godt med foresatte og hjelpetjenestene.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, spennende oppgaver og muligheter til å bygge opp et helt nytt tilbud på vår skole.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med inspektør Grethe Ekeli, mob. 976 49 795, grethe.ekeli@faerder.kommune.no
For mer informasjon om skolen, besøk vår hjemmeside: https://faerder.kommune.no/borgheim-ungdomsskole/

 

Andre opplysninger:

Alle som skal arbeide i Færderskolen må fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

Færder kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller etnisitet.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Ved et eventuelt intervju må det legges frem CV, samt kopier av attetser og vitnemål dersom disse ikke er lastet opp som vedlegg til søknaden. Det må fremlegges politiattest iht Opplæringslova §10-9 før tiltredelse.

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 08.03.2021

 

Tiltredelse: 01.08.2021

Arbeidssted: Borgheim ungdomsskole

 

Kontaktpersoner:

Grethe Kristin Halvorsen Ekeli

mob: +47 97649795

 

 

Færder kommune Økonomiavdelingen

Færder er en øykommune i Vestfold. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Færder kommune er en IA-bedrift, og har et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere, og leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på. Kommunen har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden.

Del stillingen

Selskap

Færder kommune

Kontaktinfo

  • Grethe Kristin Halvorsen Ekeli
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 976 49 795

Lokasjon

  • Nøtterøy

Søknadsfrist

Mars 1, 2021