*Anleggsleder – lærer anlegg/infrastruktur *Faglærer i anlegg og infrastruktur *Faglærer i bygg *Faglærer i elektrofag – bygningsautomatisering *Faglærere i elkraft (Søknadsfrist 26.02.2023)

*Miljøkoordinator Sotra Vidaregåande skule Fast (Søknadsfrist 02.02.2023) *Kantinemedarbeidar vikariat Sotra vidaregåande skule, Skogsvåg Vikar (Søknadsfrist 06.02.2023)

Utdanningsleiar / Avdelingsleiar Fagskulen Vestland-Studiestad Nygård Fast (Søknadsfrist 25.01.2023)