Undervising i Fagskulen Undervisning Fagskulen – Studiestad Førde – Byggavdelinga Fast (Søknadsfrist 01.03.2023)

*Anleggsleder – lærer anlegg/infrastruktur *Faglærer i anlegg og infrastruktur *Faglærer i bygg *Faglærer i elektrofag – bygningsautomatisering *Faglærere i elkraft (Søknadsfrist 26.02.2023)