Tenester for funksjonshemma: Vernepleiere, miljøterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og fagarbeidere (søknadsfrist 31.01.2023 og løpende)