Tjenesten for funksjonshemmede: *Fagleder *Sykepleier / Vernepleier *Vernepleier / Miljøterapeut *Helsefagarbeidere *Deltid / Vikarer (forskjellige søknadsfrister)