*Enhetsleder tjenestekontor i helse og omsorg,100% fast stilling *Helsefagarbeidere, vernepleier og vernepleier / sykepleier (forskjellige søknadsfrister)