*Logoped / PP-rådgjevar – 2 100% faste stillingar *Pedagogisk-psykologisk rådgjevar / Psykolog / Pedagog – 100% fast (søknadsfrist 14.05.2023)