Lillestrøm kirkelige fellesråd Kantor / kirkemusiker fast 100 % stilling i Blaker, Frogner og Sørum menigheter Fast (Søknadsfrist: 18.11.2022)

*Kyrkjelydspedagog/ kyrkjelydsmedarbeidar: Fast 60 % stilling frå 1.1.2023 *Organist/kyrkjemusikar Fast 50 % stilling frå snarast (søknadsfrist 16.10.2022)