*100% stilling som fagvernepleiar ved Tenester for funksjonshemma *2 stillingar à 100% som fagarbeidar ved Eidesbrotet bofellesskap (søknadsfrist 31.05.2023)