Åfjord kommune ligger cirka 8 mil fra Trondheim, sentralt på Fosen-halvøya. Vi er cirka 4 300 innbyggere. Kommunens sentrum Årnes har urbane kvaliteter, og et naturlig møtepunkt for mange. Åfjord er kjent for å være en “fremoverlent” kommune, som er i sterk vekst.

Næringslivet er variert og aktivt. Både innen handel, havbruk, landbruk, reiseliv, bygg og anlegg. Ikke minst langs kysten er verdiskapingen stor. Utbyggingen av vindkraft har også gitt mye aktivitet i lokalmiljøene. Kommunen har et aktivt kulturliv, med mange lag, foreninger og arrangement.

Åfjord kan også by på en veldig allsidig natur. Her finner du mange og varierte muligheter for friluftsliv, fra hav til fjell. Åfjordingene ser lyst på framtida, og forventer positiv utvikling også i årene som kommer.

 

Sykepleier

 

Åfjord sykehjem, Åfjord kommune
Vi har to 80% faste stillinger som sykepleier ved Åfjord sykehjem ledig.

Turnus med arbeid 3. hver helg.
Ved interne forflyttinger kan andre stillinger bli ledig. Søkerlisten vil da bli vurdert brukt til videre ansettelser. Oppgi gjerne i søknaden om dette er aktuelt for deg.

Arbeidsoppgaver

Utøve helhetlig sykepleie til sykehjemsbeboere i tråd med gjeldende lovverk og krav til faglig forsvarlighet.
Samarbeide internt i avdelingene med kolleger, samt tverrfaglig med andre faggrupper og instanser.
Samarbeid med pårørende.
Ønske og interesse for å fremme livsglede til den enkelte bruker.

Kvalifikasjoner

Sykepleier med norsk autorisasjon.
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
Gode IT-kunnskaper.
Politiattest.
Personlige egenskaper
Tydelige etiske og faglige holdninger.
Trygg i rollen og på sin egen kompetanse.
Ansvarsbevisst.
Løsningsorientert og fleksibel.
Evne til faglig refleksjon og samarbeid i team.
En positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig- og faglig utvikling.
Spennende og godt arbeidsmiljø.
Kommunal pensjon- og forsikringsordning.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til kommunalt lov- og avtaleverk.

 

Søknadsfrist: 16.08.2020

 

Arbeidsgiver: Åfjord kommune
Sted: Åfjord
Stillingstittel: Sykepleier
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 80
Webcruiter-ID: 4266809405
Stillinger:2
Startdato:01.10.2020
Arbeidssted Prestgårdshaugen 3, 7170 Åfjord

 

Kontaktinformasjon

Aud Elin Vingen, Enhetsleder
984 69 361

Sissel Rånes Braseth, Virksomhetsleder helse og omsorg
402 20 169

 


 

Sykepleier ved Åfjord legekontor

 

Helse og familie, Åfjord kommune

Stillingen har arbeidsdager ved legekontorene i Roan og Åfjord.
Ved interne forflyttinger kan andre sykepleierstillinger bli ledig. Søkerlisten vil da bli brukt til videre ansettelser.

Arbeidsoppgaver

Veiledning til pasienter i samarbeid med legen
Holde seg faglig oppdatert og delta i arbeidet med kvalitetssikring
Dokumentere egen virksomhet i henhold til aktuelle lover og forskrifter
Ekspedisjonsarbeid
Laboratoriearbeid
Skiftestuearbeid
Etiske retningslinjer skal ligge til grunn ved utøvelse av yrket

Kvalifikasjoner

Sykepleier med norsk autorisasjon
Førekort klasse B
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid ved legekontor
Politiattest

Personlige egenskaper

Tydelige etiske og faglige holdninger
Trygg i rollen og på sin egen kompetanse
Evne til faglig refleksjon og samarbeid i team
En positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig faglig utvikling
Spennende og godt arbeidsmiljø
Kommunal pensjon- og forsikringsordning
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til kommunalt lov- og avtaleverk

 

Søknadsfrist: 16.08.2020

 

Arbeidsgiver: Åfjord kommune
Stillingstittel: Sykepleier
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent :80
Webcruiter-ID: 4266802599
Stillinger: 1
Startdato: 01.10.2020
Arbeidssted Prestgårdshaugen 5, 7170 Åfjord

Kontaktinformasjon

Gunn Karlsaune
Enhetsleder
992 51 108

Sissel Rånes Braseth
Virksomhetsleder helse og omsorg
402 20 169

 

———————————————————————————————————————————–

 

Sykepleier

 

Pleie og omsorg Roan, Åfjord kommune

Pleie og omsorg Roan ønsker DEG som ser på det å arbeide med mennesker som en utfordring, en som er fleksibel, positiv og har vilje og evne til samarbeid.
Sykepleiere i Roan jobber både i institusjon og hjemmebasert.
Roan sykeheim er sertifisert som Livsgledehjem, og vi kaller oss livsgledeansatte.

Arbeidsoppgaver

Helhetlig pasientoppfølging.
Bidra til å skape en trygg og god hverdag for våre pasienter.
Riktig og viktig dokumentasjon.
Veiledning av kolleger.
Bidra til å fremme livsglede.

Kvalifikasjoner

Sykepleier med norsk autorisasjon.
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
Gode IT-kunnskaper.
Politiattest.

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe selvstendig samt på tvers av sykeheim og hjemmesykepleie.
God på samarbeid og å jobbe i team.
Ansvarsbevisst.
Faglig dyktighet.
Løsningsorientert og fleksibel.
Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Undervisning, kurs og veiledning.
Fagdag i turnus hver 6.uke.
Opplæring i fagprogram.
Livsgledeprinsippene følges i alle ledd.
Kommunal pensjon- og forsikringsordning.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til kommunalt lov- og avtaleverk.

 

Søknadsfrist: 16.08.2020

 

Arbeidsgiver: Åfjord kommune
Sted: Roan
Stillingstittel: Sykepleier
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4266838312
Stillinger: 1
Startdato: 01.09.2020
Arbeidssted Jule Næss vei 10, 7180 Roan

Kontaktinformasjon

Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder PLO Roan
918 43 774

Sissel Rånes Braseth
Virksomhetsleder helse og omsorg
402 20 169

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Åfjord kommune

Kontaktinfo

  • Sissel Rånes Braseth
  • Tittel: Virksomhetsleder helse og omsorg
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 402 20 169

Lokasjon

  • Åfjord

Søknadsfrist

August 16, 2020