Sykepleiere hjemmetjenesten og sykehjem (søknadsfrist 31.01.2022)

 
 

Sykepleier

 
Finnsnes Sykehjem

Plan 2 har flg. ledig stilling for SYKEPLEIER:

100% fast stilling , langvakter med arbeid hver 4.helg, skjermet bo-gruppe for personer med demens

100% fast stilling, med arbeid hver 3. helg, somatisk sykehjemsavdeling.

85% og 50% fast stilling med arbeid hver 3. helg, skjermet bo-gruppe for personer med demens.

62% fast stilling med arbeid hver 3. helg, somatisk sykehjemsavdeling.

 
Søknadsfrist 31.01.22

 

Sykepleier

 
Hjemmetjenester sentrum
 
Hjemmetjenesten i Senja Kommune har  flg. ledig stilling p.t Hjemmetjenesten sentrum:

Sykepleiere

1 Fast 100%  dag/aften og jobb hver 3. helg

1 Fast 61% natt stilling

Finnsnes

 
Søknadsfrist 31.01.2022
 
 
Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri‐ og sjømat i Nord-Norge. Vi opplever også en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar har vært viktig for utvikling av hele samfunnet. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen.
Senja kommune er en raus, fremoverlent og bærekraftig kommune. Vi bruker aktivt våre verdier for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.
Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen.
Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom å satse på våre medarbeideres kompetanse, og samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.
 
 

Del stillingen

Selskap

Senja kommune

Kategorier

sykepleier

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Finnsnes

Søknadsfrist

Januar 31, 2022