Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet og på øya, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka fikk i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål.
Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og aktivt kulturliv. (Se også vår hjemmeside www.leka.kommune.no )

Leka kommune har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS.

Det er for øyeblikket også ledige stillinger innen oppdrettsnæringa i Leka.

 

SYKEPLEIERE

 

Det er ledig 330 % stillingshjemmel for sykepleiere ved Leka sykestue og i hjemmetjenesten. Tiltredelse snarlig/etter avtale.

Om tjenesteområdet:

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

Sykepleiers hovedoppgaver:

 • Selvstendig direkte pasientrettet arbeid
 • Medikamenthåndtering i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner
 • Iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling
 • Sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten
 • Dokumentasjon og rapportering

Kompetanse og personlige egenskaper:

 • Sykepleier eller vernepleier
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Være ansvars- og kvalitetsbevisst
 • Like varierte utfordringer
 • Være løsningsorientert og fleksibel
 • Jobbe systematisk og strukturert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Krav om politiattest

Som medarbeider hos oss får du:

 • En spennende og meningsfylt arbeidshverdag
 • Delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
 • Mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
 • Lønn i henhold til tariff, god pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP
 • 6 års antesipert lønnsansiennitet ved fast tilsetting
 • Fast tillegg på årslønn for personell i tredelt turnus
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester Lene Reppen Grydeland, telefon 478 33 025 og avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre, telefon 977 31 678

 

Kontaktperson for stillingen

Sandra Kvernø, Sykepleiesjef
Telefon:  905 02 636
sandra.kverno@leka.kommune.no

 

Hjemmeside: https://www.leka.kommune.no

 

Søknad med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no – søknadsfrist 23.juni 2021.

 

 

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

 • Sandra Kvernø
 • Tittel: Sykepleiesjef
 • E-Post: sandra.kverno@leka.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 905 02 636

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Juni 23, 2021