Utsikt

 

SYKEPLEIERE

 

Om oss

Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

 

LEDIGE SYKEPLEIERSTILLINGER I STEIGEN KOMMUNE

 

Er du en kreativ og faglig dyktig sykepleier som ønsker å jobbe i et godt team?
Vi ønsker deg som kan jobbe selvstendig og ta ansvar, som tenker innovativt og bidra til å videreutvikle det faglige miljøet.
I våre enheter ønsker vi å ivareta det gode arbeidsmiljøet med ansatte som er faglig fokusert, er positive, inkluderende og har godt humør.
Vi søker deg som har interesse og engasjement for å jobbe med mennesker med forskjellige utfordringer.

Enhetene kan være travle og utfordrende, med mange spennende problemstillinger. Vi vektlegger et sterkt fagmiljø og godt samarbeid med alle våre samarbeidspartnere.
Enhetene har høy kompetanse.

Det er ledig sykepleierstillinger i både sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Det er mulig å kombinere stilling med arbeid i begge enheter.

Vi kan tilby:

Som nyansatt tilbyr vi kr 50 000,- ved oppstart og kr 50 000,- ved signering av avtale etter 6 månders prøvetid, med 2 års bindingstid
Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen
Tredelt turnus
Individuell opplæring
Varierte og spennende arbeidsoppgaver
Et spennende og lærerikt arbeidsmiljø i stadig utvikling
Store muligheter for faglig og personlig utvikling

Ansvarsområde:

Arbeide som sykepleier i enhetene og deres avdelinger
Ansvarlig for egen yrkesutøvelse
Vaktleder på aktuelle vakter, med ansvar for sykepleieoppgaver
Sykepleierkontakt for enkelte brukere
Samarbeid med sykehjemsleger og fastleger

Arbeidsoppgaver:

Sørge for at brukerne opplever trygghet, verdighet og blir behandlet med respekt
Tverrfaglig samarbeid
Stell og pleie
Medisinadministrering
Håndtere medisinteknisk utstyr
Samarbeid med brukerne, pårørende og spesialisthelsetjenesten
Forbedringsarbeid
Dokumentasjon
Veiledning
Delta i forbedringsteam og pasientsikkerhetsarbeid

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier, 3 års sykepleierstudenter oppfordres til å søke
Beherske norsk godt både muntlig og skriftlig, på B2 nivå
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Førerkort B1 (hjemmesykepleien)

 

Kontaktinformasjon:

NB! Kontinuerlig tilsetting i løpet av søknadsperioden.

Enhetsleder for sykehjem, Anne-Lise Dreyer mobilnr. 40 45 34 60 eller mailadr. anne.lise.dreyer@steigen.kommune.no. Enhetsleder for hjemmesykepleien, Marit Elisabeth Paulsen mobilnr. 96 94 83 14 eller mailadr. marit.paulsen@steigen.kommune.no

 

SØKNADSFRIST: 10.08.2021

 

Arbeidsgiver Steigen kommune

Kommune Steigen

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Leinesfjord

 

Del stillingen

Selskap

Steigen kommune

Kontaktinfo

  • Anne-Lise Dreyer
  • Tittel: Enhetsleder for sykehjem
  • E-Post: anne.lise.dreyer@steigen.kommune.no
  • Mobil/Tlf: mobilnr. 40 45 34 60
  • Marit Elisabeth Paulsen
  • Tittel: Enhetsleder for hjemmesykepleien
  • E-Post: marit.paulsen@steigen.kommune.no
  • Mobil/Tlf: mobilnr. 96 94 83 14

Lokasjon

  • Leinesfjord

Søknadsfrist

August 20, 2021