Velkommen til Bamble kommune

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

 

Sykepleier- 2*60% stilling

 

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble helsehus har ledig 2 *60% sykepleierstillinger.
Stillingene er primært 3. etg Vest på ordinær sykehjemsavdeling med noen korttidsplasser.
Avdelingene er organisert slik at personalet må jobbe med alle de ulike funksjonene på de ulike avdelingene

Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg.
Avdelingen vurderer for tiden andre turnusordninger
Man må påregne å utføre sykepleieroppgaver på flere avdelinger på helsehuset ved behov.

Vi har beboere og brukere med svært varierte behov og vil derfor kunne tilby deg som sykepleier både personlige og tverrfaglige utfordringer

Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset. Det er mange muligheter for å delta på både interne og eksterne kurs. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og organiserer interne kurs og undervisning. Helsehuset har også ett eget simuleringsrom.

Bamble helsehus har i dag 6 sengeposter fordelt på 3 etasjer. Til sammen 62 sengeplasser.
Alle rom er enerom med eget bad.
Helsehuset er ombygget i 2003 og 2011.
Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med tilgang til moderne hjelpemidler.

2. etg Vest inneholder en skjermet avdeling med 7 beboere og en pleieavdeling med 13 beboere.

3. etg Vest inneholder en pleieavdeling med 20 beboere hvorav noen plasser i perioder er korttidsplasser.

1. etg Øst Inneholder en rehabiliteringsavdeling med 8 plasser.

2. etg Øst inneholder lindrende enhet med 4 plasser, 3 plasser til Øyeblikkelig hjelp, og 7 korttidsplasser.

I tillegg til sengepostene inneholder helsehuset flere andre funksjoner også:

– Kommunale Fysio – og ergoterapeuter
– Legevakt
– Helsestasjon for voksne
– Ulike polikliniske oppgaver, bla en egen sårpoliklinikk
– Aktivitørtjeneste
– Dagavdeling
– Ambulerende hjemmesykepleie natt
– Kjøkken
– Vaskeri
– Laboratoriearbeid ved alle avdelinger.
– Kantine

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Relevant arbeidserfaring som sykepleier er en fordel

Øvrige kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

– God pensjons- og forsikringsordning
– Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Søknadsfrist 10.08.20

 

Vår ref1174
Merk søknad

Fakta

Selskap Bamble kommune
Stilling Sykepleier
Stillingstype Fast
Lokasjon Bamble Helsehus

 

Kontakter

Lena Charlotte Bredsand, Avdelingsleder
charlotte.bredsand@bamble.kommune.no
Arbeid 35 96 55 28

Tove Bjørnsvik Meinstad, Virksomhetsleder
tovebjornsvik.meinstad@bamble.kommune.no
Mobil  970 58 618  Arbeid  35 96 55 16

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Bamble kommune

Kontaktinfo

 • Lena Charlotte Bredsand
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post: charlotte.bredsand@bamble.kommune.no
 • Mobil/Tlf: Arbeid 35 96 55 28
 • Tove Bjørnsvik Meinstad
 • Tittel: Virksomhetsleder
 • E-Post: tovebjornsvik.meinstad@bamble.kommune.no
 • Mobil/Tlf: Mobil 970 58 618 Arbeid 35 96 55 16

Lokasjon

 • Langesund

Søknadsfrist

August 10, 2020