Sykehjemslege

 

Helse – mestring

Kongsvinger kommune drifter 3 sykehjem og 2 heldøgns omsorgsboliger (HDO). Hovedmålet er å tilrettelegge tjenester for svært syke og pleietrengende personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet.

Roverudhjemmet har 55 plasser fordelt på fagteamene somatikk, demens, og korttids/KAD. Langelandhjemmet har 72 plasser fordelt på fagteamene somatikk, palliasjon, demens og psykiatri. Skyrud Demenssenter har 30 plasser for personer med demens. Austmarka HDO og Holt HDO har til sammen 63 plasser. Sykehjemslegen vil inngå i et team med 3 sykehjemsleger og vil ha kommuneoverlegen som veileder.

Sykehjemsmedisin er i endring, pasientene har et sammensatt sykdombilde og lever lenger med sine helseutfordringer. Pårørende involvere seg i økende grad. Sykehjemsarbeid innebærer å behandle og følge opp pasienter i et tverrfaglig miljø med øvrig helsepersonell.

Vi søker deg som som har interesse for sykehjemsmedisin og som ønsker å være en pådriver i utviklingen av vår pasientbehandling.

Søknadsfrist: 05.02.2023
Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Roverud
Stillingstittel: Sykehjemslege
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4572043929

Arbeidsoppgaver

Ha et overordnet ansvar for å sikre legetjenester av god kvalitet i sykehjem og HDO.
Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
Samtaler med pasienter og pårørende
Tverrfaglig samarbeid
Legemiddelgjennomgang
Samarbeid med spesialisthelsetjenester og andre helseinstitusjoner
Internundervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Godkjent turnustjeneste L1 og L2
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Interesse for sykehjemsmedisin og fagutvikling
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Gode evner til å skape samhandling og tillit ovenfor brukere, ansatte og samarbeidspartnere
Gode evner til helhetstenkning
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
Varierte oppgaver og mulighet for utvikling
Lønn etter relevante kvalifikasjoner i henhold til kommunens lønnspolitikk
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

Utvidet politiattest må framlegges før tiltredelse
Må kunne disponere egen bil i tjenesten mot kjøregodtgjørelse etter kommunens reglement
Tiltredelse etter avtale
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søk på stillingen her.

 

John Ruuds veg 5, 2216 Roverud, Norge

Kontaktinformasjon

Sissel Sætherskar, Enhetsleder
971 04 458
sissel.saetherskar@kongsvinger.kommune.no

Camilla Kvalø Smedtorp, Kommuneoverlege
950 54 041
Camilla.Kvalo.Smedtorp@kongsvinger.kommune.no

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Sissel Sætherskar
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post: sissel.saetherskar@kongsvinger.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 971 04 458
  • Camilla Kvalø Smedtorp
  • Tittel: Kommuneoverlege
  • E-Post: Camilla.Kvalo.Smedtorp@kongsvinger.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 950 54 041

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

Februar 5, 2023