Storsteigen videregående skole – avdelingsleder miljø, skolested Nordstumoen

 

Storsteigen videregående skole har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder miljø ved skolested Nordstumoen fra 01. august 2023.

Vi søker deg som

 • er opptatt av elevenes læringsmiljø, trivsel og læringsutbytte i videregående opplæring
 • har interesse for og gjerne erfaring med ungdom som trenger individuell opplæringsplan
 • evner å ta utgangspunkt i de ressurser og muligheter eleven har
 • er tydelig som leder og har visjoner for helhetlig læring som gir elever kompetanse til et selvstendig liv.
 • evner å sette klart definerte mål og arbeide strategisk for å nå disse
 • har gode relasjonsferdigheter, skaper tillit og engasjement
 • evner å fremme samarbeid internt og eksternt i skolehverdagen

Vi tilbyr

 • en lederstilling på en skole som er opptatt av skoleutvikling i et godt profesjonsfellesskap
 • kolleger som er opptatt av elevenes læringsmiljø, kompetanse og trivsel
 • hjelp til å skaffe bolig
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling ledig fra 01.august 2023.
 • ca 75% lederressurs, øvrige 25% inngår i turnus i avd miljø.
 • inngår i skolens lederteam på tvers av skolestedene

Arbeidsoppgaver

 • personal- og økonomiansvar for miljøavdelingen
 • overordnet faglig- og miljøpedagogisk ansvar
 • overordnet koordinering og oppfølging av elever ved avdelingen
 • utarbeide og følge opp turnusplaner

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på bachelor/masternivå
 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • erfaring som miljøterapeut, helsesykepleier, spesialpedagog eller lignende.
 • gode relasjons- og samarbeidsegenskaper
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • gode IKT-ferdigheter
 • personlige egenskaper vil bli vektlagt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Varierende arbeidstid

Stillingstype: Fast stilling

Arbeidsområde: Videregående skole

 

Søknadsfrist: 06.06.2023

 

Tiltredelse: 01.08.2023

Arbeidssted: Koppang

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder skole Øyvind Berget

mob: +47 90 12 84 81

Rektor Eivind Aaen

tlf: +47 90 66 75 86

 

Hjemmeside:
/www.storsteigen.vgs.no/
Adresse: Steigjelen 47 2560 ALVDAL

Innlandet fylkeskommune Storsteigen videregående skole

Storsteigen videregående skole består av 2 skolesteder, Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune. Det er ca 60 årsverk på skolen.

Skolested Storsteigen har ca 100 elever innen utdanningsprogram for naturbruk med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse. I tillegg er det også studiested under Fagskolen Innlandet med tilbudet Grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket parallelt med agronomutdanning for voksne.
Skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag, teknologi og industriell produksjon og naturbruk med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Lærere og miljøpedagoger arbeider tett med helhetlig opplæring for elevene.

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Øyvind Berget
 • Tittel: Avdelingsleder skole
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 90 12 84 81
 • Eivind Aaen
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 90 66 75 86

Lokasjon

 • Alvdal

Søknadsfrist

Juni 6, 2023