Gartnar/gravplassarbeidar i 100 %. Vikariat med mulighet for fast tilsetjing.

 

Arbeidsgiver: Stord Kyrkjelege Fellesråd
Sted: Hamnegata 48, 5411 Stord
Stillingstittel: Gravplassarbeider
Søknadsfrist: 30.01.2023

Stillinga inngår i eit dagleg samarbeid med tre andre fast tilsette på gravplassane i Stord.

Aktuelle arbeidsoppgåver er gartnararbeid, vedlikehald av gravplassar og grøntanlegg.

Andre oppgåver etter avtale og kvalifikasjonar innanfor maskinkøyring/graving og vedlikehald av maskinar og bygningar. Ei stilling med høve til fagleg utvikling og varierte arbeidsoppgåver i eit triveleg medarbeidarfellesskap.

Me søkjer etter ein medarbeidar som

 • er glad i å vera ute og arbeida med grøntanlegg
 • har kunnskapar om – og erfaring frå gartnararbeid.
 • er positiv, allsidig og løysingsorientert
 • har gode samarbeidsevner, tek ansvar og initiativ

Det er positivt om den som søkjer

 • har relevant fagutdanning/fagbrev og yrkeserfaring
 • har førarkort kl. C1
 • har maskinførarsertifikat og sertifikat for plantesprøyting.

Pensjonsordning. Løns- og arbeidstilhøve i samsvar med tariffavtale.

Meir informasjon kan ein få hos arbeidsleiar Heidi Wannberg, tlf. 952 44 011 / 481 24 170 eller kyrkjeverje/dagleg leiar Liv Kari Bru, tlf. 473 50 754

Søknad med kopi av attestar og vitnemål skal sendast til:

post@kyrkja-stord.no

 

Søknadsfrist: Mandag 30. januar 2023

 

Send søknad til: liv.kari.bru@kyrkja-stord.no

Om stillingen

Antall stillinger: 1
Ansettelsesform: Vikariat
Heltid/deltid: Heltid
Sektor: Ikke oppgitt
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid
Arbeidstidsordning: Vakt
Oppstart: 01.03.2023

 

Kontaktperson for stillingen

Liv Kari Bru, Dagleg leiar/kyrkjeverje
Telefon:  473 50 754
Epost: liv.kari.bru@kyrkja-stord.no

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Stord Kyrkjelege Fellesråd
Adresse: Hamnegata 48, 5411 Stord
Hjemmeside: https://www.kyrkjastord.no

 

Stord kyrkjelege fellesråd er arbeidsgjevar for alle kyrkjeleg tilsette i Den norske kyrkja på Stord (utanom prestane), men inkl. tilsette som arbeider på gravplassane i Stord kommune. For tida er det 16 faste tilsette i Stord kyrkjelege fellesråd. I tillegg kjem timelønte kyrkjetenarvikarar.

Dagleg leiar er kyrkjeverje Liv Kari Bru.

 

Del stillingen

Selskap

Stord kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

 • Heidi Wannberg
 • Tittel: Arbeidsleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 952 44 011 / 481 24 170
 • Liv Kari Bru
 • Tittel: Kyrkjeverje/dagleg leiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 473 50 754

Lokasjon

 • Stord

Søknadsfrist

Januar 31, 2023