Spesialpedagog Dønna barnehage (søknadsfrist 30.11)

Dønna kommune Dønna barnehage

 

Spesialpedagog Dønna barnehage

 

Dønna kommune har ledig stilling som spesialpedagog i 100 % stilling fra 1.1.2022.

Stillingen er organisatorisk plassert i Dønna barnehage med styrer som nærmeste overordnet. Stillingen skal jobbe i alle barnehagene i Dønna kommune.

Arbeids- og ansvarsområde:

Som veiledende spesialpedagog opptrer du i direkte arbeid med barn som har særskilte behov samt som veileder, motivator og støtte til barnehagepersonalet.

Stillingen innebærer oppfølging av enkeltbarn i gruppe som trenger styrket barnehagetilbud. Arbeidet består av direkte arbeid med barn, veiledning av ansatte i barnehagen, assistenter/barne- og ungdomsarbeidere og foresatte.

Stillingen medfører skriving av mål- og tiltaksplaner, individuelle utviklingsplaner og årsrapport på bakgrunn av mål gitt i sakkyndig vurdering samt ha et tett samarbeid med andre faglige instanser i et teamarbeid (eksempelvis PPT).

Krav til stillingen:

Utdannet barnehagelærer med spesialpedagogikk eller master i spesialpedagogikk.
Søkere med tilsvarende annen utdanning på universitets- eller høgskolenivå rettet mot barn med særskilte behov kan også komme i betraktning.
Bred erfaring fra barnehage, fortrinnsvis innenfor det spesialpedagogiske feltet. Generell erfaring fra barnehagearbeid kan også komme i betraktning.
Erfaring fra arbeid med barn med sammensatte behov.

Det er ønskelig med:

Du må:

være selvstendig og ta ansvar for egne oppgaver og egen arbeidshverdag
ha engasjement, samt tillitsskapende og relasjonsbyggende egenskaper
være aktiv i lek ute og inne hele året
kunne uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
beherske å gi og motta veiledning
beherske digitale verktøy

Vi søker etter en person med gode evner til samarbeid med barn, foresatte og fagpersoner. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Lønn etter tariff. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.01.2022.

Det vil bli gjennomført intervju.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Søkere, som ønsker fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Alle søknader på ledige stillinger sendes i utgangspunktet via elektronisk søknadsskjema.

Dersom du trenger hjelp med søknaden, kan du henvende deg til servicekontoret.

Fylke: Nordland

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 30.11.2021

 

Tiltredelse: 01.01.2022

Arbeidssted: Dønna

 

Kontaktpersoner:

Eva Solfjeld

mob: 91125420

 

Hjemmeside:
/www.donna.kommune.no/

Dønna kommune Dønna barnehage

Dønna kommune er en frodig øykommune på Helgeland. Her bor og trives 1.450 innbyggere på øyene Løkta, Dønna og Vandve. Vi har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv og en unik skjærgård. Regionssenteret Sandnessjøen med flyplass er en liten fergetur unna. Vi ønsker å skape gode levevilkår gjennom utvikling av næring, kultur og kommunikasjoner.

 

 

Del stillingen

Selskap

Dønna kommune

Kontaktinfo

  • Eva Solfjeld
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 911 25 420

Lokasjon

  • Dønna

Søknadsfrist

November 30, 2021