SOMMERVIKARER SØKES

 

Om oss

Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Steigen kommune søker sommervikarer primært i ukene 25 til 34 i følgende avdelinger;

STEIGENTUNET SYKEHJEM

Sykepleier
Vernepleier
Helsefagarbeider
Assistent

HJEMMETJENESTEN / MILJØTJENESTEN / OMSORGSBOLIGER

Sykepleier
Vernepleier
Sosionom
Barnevernspedagog
Helsefagarbeider
Assistent
Praktisk bistand

STEIGEN LEGESENTER

Helsesekretær

STEIGENTUNET STORKJØKKEN / KANTINE

Kokk / kantinemedarbeider

RENHOLD OG VASKERI

Renholdere og betjening vaskeri

Kvalifikasjonskrav for stillinger på sykehjem, hjemmesykepleien, omsorgsboliger og miljøtjenesten:

Autorisasjon som sykepleier, vernepleier, hjelpepleier/helserfagarbeider.
Studenter innen helsefag er også aktuelle for tilsetting.
For arbeid i hjemmesykepleien vil det være krav om førerkort klasse B.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Lønn iht. gjeldende tariffavtale.

Ved spørsmål om stilling kontakt:

Virksomhetsleder – sykehjem, Inger-Åse Ovesen mobilnr. 40 04 73 93 mail: inger-ase.ovesen@steigen.kommune.no

Virksomhetsleder – hjemmetjenesten, Marit Elisabeth Paulsen mobilnr. 96 94 83 14 mail: marit.paulsen@steigen.kommunne.no

Kvalifikasjonskrav for stilling ved Steigen legesenter:

Offentlig godkjenning som helsesekretær, eller annen helsefaglig bakgrunn med erfaring fra arbeid ved legekontor.
Studenter innen sykepleie/vernepleie kan også være aktuell for tilsetting.
Personlig egnethet vil blir vektlagt.
Vil tilbyr arbeid på dagtid, mandag til fredag. Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer. Opplæring vil bli gitt.

Lønn iht. gjeldende tariffavtale.

Ved spørsmål om stilling kontakt:

Ledende helsesekretær Merete Kristensen mobilnr. 93 40 67 41 mail: merete.kristensen@steigen.kommune.no

Kvalifikasjonskrav for stilling innen praktisk bistand

Vi trenger deg som;

  • kan gi bistand til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholding.
  • har førerkort klasse B.

Fleksibilitet og persolig egnethet vil blir vektlagt. Lønn iht. gjeldende tariffavtale.

Kvalifikasjonskrav renhold og vaskeri

I perioden juni- august er det ledig tre 100% stillinger som ferievikar innen renhold.

Arbeidet må utføres på dagtid og nødvendig opplæring vil bli gitt i forkant.

Det er ønskelig at du behersker norsk skriftlig og muntlig.

Ved spørsmål om stilling renhold, kontakt:

Sølvi Kristensen mobilnr. 47 84 21 00 mail:solvi.kristensen@steigen.kommune.no

Kvalifikasjonskrav for stilling på Steigentunet storkjøkken / kantine

God språkforståelse
Erfaring fra kjøkken, kafè eller kantinevirksomhet.
Du må ha evnen til å jobbe selvstendig og prioritere oppgaver i en aktiv hverdag. Opplæring vil bli gitt. Lønn iht. gjeldende tariffavtale.

Ved spørsmål om stilling kontakt: Kjøkkensjef Helge Andrè Nilsen mobilnr. 46 50 24 43 mail: helge.nilsen@steigen.kommune.no

FELLES FOR ALLE STILLINGENE: DET MÅ OPPGIS HVILKEN PERIODE SOM ER AKTUELL OG HVOR/HVILKEN TJENESTE SOM ER ØNSKELIG.

SØKNAD MED CV SENDES ELEKTRONISK VIA “SØK STILLING” PÅ DENNE SIDEN.

FORTLØPENDE TILSETTING.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 14. mai 2023

 

Arbeidsgiver Steigen kommune

Kommune Steigen

Omfang Heltid

Varighet Sesong

Arbeidssted Leinesfjord

 

Del stillingen

Selskap

Steigen kommune

Kontaktinfo

  • Se kontakinformasjon pr enhet.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Leinesfjord

Søknadsfrist

Mai 14, 2023