Undervisningsstilling skipsmaskineri

 

FAV – Avd. Maritim Nygård/Austevoll, Vestland fylkeskommune

Med over 1700 studentar er Fagskulen Vestland ein av dei største fagskulane i landet. Fagskulen utdannar mellom anna morgondagens prosjektleiarar og mellomleiarar. Fagskulen Vestland har åtte studiestadar frå Måløy i nord til Stord i sør. Vi er om lag 170 tilsette og har eit utviklingsorientert arbeids- og læringsmiljø. Fagskuleutdanning er ei høgare yrkesfagleg utdanning som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.’

Vi samarbeider tett med arbeidslivet i Vestland om å utvikle framtidsretta utdanningar, både studium som strekk seg over fleire år og kortare utdanningar. Vi ligg langt framme når det gjeld bruk av synkron og asynkron undervisning, og vi legg stor vekt på å utnytte det digitale framtidsrommet. Skulen utviklar også utdanningar innan omgrepet Industri 4.0, og har moderne utstyr/simulatorar som nyttast i undervisninga.

Fagskuleutdanninga har høg arbeidsrelevans og våre uteksaminerte studentar er attraktive i arbeidsmarknaden. Utdanninga gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse.

Søknadsfrist: 25.11.2022
Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
Stad: Bergen
Stillingstittel: Undervisningsstilling skipsmaskineri
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4581718982

Arbeidsoppgåver
Undervisning innan:

Skipstekniske anlegg
Vedlikehold
Maskinromsimulator
Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg kompetanse, jmfr Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.
For søkjarar som ikkje har godkjent pedagogisk kompetanse, legg skolen til rette for at den pedagogiske utdanninga kan takast samstundes med undervisningsstillinga.
Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Kvalifikasjonar

Fagskole
Bachelor eller mastergrad/Siv.ing.
Maskinoffiser med M1 sertifikat

Personlege eigenskapar

Strukturert
Sjølvstendig’
Ansvarsbevisst
Entusiastisk
Gode formidlingsevner

Vi tilbyr

Konkurransedyktige lønsvilkår
Gode forsikrings- og pensjonsordningar Fleksibel arbeidstid

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

 

Søk på stillingen her.

 

Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen, Norge

Kontaktinformasjon

Håvard Endre Waage, Utdanningsleiar
924 82 123
havard.endre.waage@vlfk.no 

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

 

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Håvard Endre Waage
  • Tittel: Utdanningsleiar
  • E-Post: havard.endre.waage@vlfk.no
  • Mobil/Tlf: 924 82 123

Lokasjon

  • Bergen
  • Storebø

Søknadsfrist

November 25, 2022