Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda

100% stilling som sjukepleiar ved Heimebaserte tenestar

 

Type stilling:

100% stilling som sjukepleiar ved heimesjukepleien i Odda

Løn

Sjukepleiar årsløn : Frå 459 100 ( 0 til 4 år) og opp til 537 900 ( full ansiennitet 16 år)
Spesialsykepleier årsløn : Frå 500 100 ( 0 til 4 år) opp til 565 900 ( full ansiennitet 16 år)

I tillegg tilbyr vi:

Ulike arbeidstidsordningar- eksempelvis årsturnus og langvakter

Rekrutteringsavtale for nyutdanna sjukepleiarar: kr. 30.000 etter 1 år
kr. 30.000 etter 2 år

For alle sjukepleiarar/ spesialsjukepleiarar: kr. 30.000 ekstra på årsløn, ved turnus
dag, kveld og helg

Mykje skjer i kommunen vår- vi har eit rikt fritids og kulturliv, med kort veg til fjord og fjell.

I tillegg er det årleg:

Siderfestival
Morellfestival
Blueshelg
Litteratursymposiet
Om dette pirrar nyskjerrgheita, kan du og gå inn på vår nettside og få meir info om kommunen:

https://ullensvang.kommune.no/seksjon/ny-i-ullensvang/

 

Søk på stillingane her.

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Skift/turnus

Arbeidsstad: Odda

 

Kontaktpersonar:

Anne Lise Naasen

mob: +47 97558462

 

Heimeside:
ullensvang.kommune.no
Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda

Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda
– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

  • Anne Lise Naasen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 975 58 462

Lokasjon

  • Odda

Søknadsfrist

Juni 1, 2023