Sjukepleiar v/ Molværsvegen 17

 

Bukollektiva, Sula kommune

Vi har tilsaman 3 avdelingar for personar med sjukdomen Demens i Bukollektiva i Langevåg, Molværsvegen 15, 17 og 19. Det bur 8-10 eldre ved kvar avdeling. Det er eit nært samarbeid mellom dei 3 avdelingane. Vi har to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Dei som bur her har behov for døgnkontinuerleg omsorg. Vi nyttar velferdsteknologi i Bukollektiva. Likar du å arbeide med denne bebuargruppa er du den rette søkaren for oss.

Arbeidsoppgåver

 • Vi arbeidar målretta og vil gje bebuarane eit tilpassa tilbod i trygge og rolege omgjevnadar og hjelp til å nytte eigne ressursar lengst mogleg.
 • Arbeidet består i vanlege sjukepleiaroppgåver som praktisk hjelp, primærsjukepleie, palliasjon, multidose og nært samarbeid med pårørande. Vi utfører også terapi gjennom trim, tur, sang og musikk. Det er to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Kvalifikasjonar

 • Autorisert Sjukepleiar
 • Vidareutdanning eller erfaring innan sjukdomen Demens er ein fordel.
 • Gode norsk kunnskapar er ein føresetnad.
 • Datakunnskapar er ein føresetnad.

Personlege eigenskapar

 • Forutan faglege kvalifikasjonar vert personlege eigenskapar vektlagt.
 • Vi søkjer ein kollega som kan samarbeide godt og har evne til å arbeide sjølvstendig.

Vi tilbyr

 • Inkludering i eit godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.
 • Du får delta med å påvirke eigen arbeidsdag.
 • Tilsetting på vanlege kommunale vilkår

Politiattest må leggjast fram før tilsetting.
Oppgi referansar.

 

Søknadsfrist: 14.08.2020

 

Arbeidsgivar: Sula kommune
Stad: Langevåg
Stillingstittel: Sjukepleiar v/ Molværsvegen 17
Heiltid / Deltid: Deltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 80
Webcruiter-ID: 4264273984
Stillingar: 1
Arbeidsstad Molværsvegen 19, 6030 Langevåg

 

Kontaktinformasjon

Oddrun Marie Maseide, Einingsleiar
70 19 96 10
oddrun.marie.maseide@sula.kommune.no

Cecilie Ørjasæter, Avdelingsleiar
70 19 95 49
cecilie.orjaseter@sula.kommune.no

Grethe J. Molvær, Einingsleiar
70 19 82 05
Grethe.Juul.Molver@sula.kommune.no

 

————————————————————————————————————————————

 

Sjukepleiar v/ Molværsvegen 19

 

Bukollektiva, Sula kommune

Vi har tilsaman 3 avdelingar for personar med sjukdomen Demens i Bukollektiva i Langevåg, Molværsvegen 15, 17 og 19. Det bur 8-10 eldre ved kvar avdeling. Det er eit nært samarbeid mellom dei 3 avdelingane. Vi har to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Dei som bur her har behov for døgnkontinuerleg omsorg. Vi nyttar velferdsteknologi i Bukollektiva. Likar du å arbeide med denne bebuargruppa er du den rette søkaren for oss.

Arbeidsoppgåver

 • Vi arbeidar målretta og vil gje bebuarane eit tilpassa tilbod i trygge og rolege omgjevnadar og hjelp til å nytte eigne ressursar lengst mogleg.
 • Arbeidet består i vanlege sjukepleiaroppgåver som praktisk hjelp, primærsjukepleie, palliasjon, multidose og nært samarbeid med pårørande. Vi utfører også terapi gjennom trim, tur, sang og musikk. Det er to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Kvalifikasjonar

 • Autorisert Sjukepleiar
 • Vidareutdanning eller erfaring innan sjukdomen Demens er ein fordel.
 • Gode norsk kunnskapar er ein føresetnad.
 • Datakunnskapar er ein føresetnad.

Personlege eigenskapar

 • Forutan faglege kvalifikasjonar vert personlege eigenskapar vektlagt.
 • Vi søkjer ein kollega som kan samarbeide godt og har evne til å arbeide sjølvstendig.

Vi tilbyr

 • Inkludering i eit godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.
 • Du får delta med å påvirke eigen arbeidsdag.
 • Tilsetting på vanlege kommunale vilkår

Politiattest må leggjast fram før tilsetting.
Oppgi referansar.

 

Søknadsfrist: 14.08.2020

 

Arbeidsgivar: Sula kommune
Stad: Langevåg
Stillingstittel: Sjukepleiar v/ Molværsvegen 19
Heiltid / Deltid: Deltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 80
Webcruiter-ID: 4262700272
Stillingar: 1
Startdato:01.10.2020
Arbeidsstad Molværsvegen 19, 6030 Langevåg

 

Kontaktinformasjon

Oddrun Marie Maseide, Einingsleiar
70 19 96 10
oddrun.marie.maseide@sula.kommune.no

Cecilie Ørjasæter, Avdelingsleiar
70 19 95 49
cecilie.orjaseter@sula.kommune.no

Grethe J. Molvær, Einingsleiar
70 19 82 05
Grethe.Juul.Molver@sula.kommune.no

 

———————————————————————————————————————————–

 

Sjukepleiar v/ Sloghaugvegen 28

 

Bukollektiva, Sula kommune

Ved Bukollektiva Sloghaugvegen 28 bur det 16 eldre med heildøgns omsorg. Vi har to avdelingar og 8 eldre i kvar av dei. Dei eldre har samansett sjukdomsbilete og vi vil at dei skal beholde resursane sine lengst mogleg. Vi nyttar velferdsteknologi. Likar du å arbeide med denne bebuargruppa er du den rette søkaren for oss. Vi har to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Arbeidsoppgåver
Arbeidet består i vanlege sjukepleieroppgaver, praktisk hjelp, primærsjukepleie, palliasjon, multidose og samarbeid med lege og pårørande.

Målet er å gje dei eldre eit tilpassa tilbod i trygge og rolege omgjevnadar.

Kvalifikasjonar

 • Autorisert Sjukepleiar.
 • Gode norsk kunnskapar både skriftleg og munnleg er ein føresetnad.
 • Datakunnskap er ein føresetnad.
 • Personlege eigenskapar
 • Forutan faglege kvalifikasjonar vert personlege eigenskapar vektlagt.
 • Vi søkjer ein medarbeidar som samarbeidar godt og har evne til å arbeide sjølvstendig.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr inkludering i eit godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.
 • Du får delta med å påvirke eigen arbeidsdag.
 • Tilsettinga skjer på vanlege kommunale vilkår. Løn etter gjeldande tariff.

Oppgi referansar.
Politiattest må leggast fram før tilsetting.

 

Søknadsfrist: 14.08.2020

 

Arbeidsgivar: Sula kommune
Stad: Langevåg
Stillingstittel: Sjukepleiar v/ Sloghaugvegen 28
Heiltid / Deltid: Deltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 80
Webcruiter-ID: 4262690592
Stillingar: 1
Startdato: 01.10.2020
Arbeidsstad Sloghaugvegen 28, 6030 Langevåg

Kontaktinformasjon

Oddrun Marie Maseide, Einingsleiar
70 19 96 10
oddrun.marie.maseide@sula.kommune.no

Grethe J. Molvær, Einingsleiar
70 19 82 05
Grethe.Juul.Molver@sula.kommune.no

Solgunn Røsberg, Avdelingsleiar
70 19 96 20   907 61 914
Solgunn.Bjorg.Rosberg@sula.kommune.no

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Sula kommune

Kontaktinfo

 • Se kontaktinformasjon pr stillingsutlysing.
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Sula

Søknadsfrist

August 14, 2020