Sjukepleiar/Vernepleiar

 

 

Gotatoppen er omsorgsbustadar med bemanning heile døgnet med 3 avdelingar – Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen – med 8 brukarar på kvar avdeling.
Det blir lagt vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet i tenestene.

Vi har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar frå 12.06.2023

 

 

 • Søknadsfrist: 30.04.2023
 • Arbeidsgivar: Gloppen kommune
 • Stad: SANDANE
 • Stillingstittel: Sjukepleiar/Vernepleiar
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4649167351

 

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene består av personleg og praktisk hjelp, helsehjelp og miljøarbeid med tilpassa aktivitetar i forhold til demensomsorg/alderspsykiatri, med fokus på ei personsentrert omsorg, primærkontaktansvar og samarbeid med pårørande.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg.
 • Det er ønskjeleg med praksis frå demensomsorg/alderspsykiatri.

Personlege eigenskapar

 • Vår nye medarbeidar må ha interesse for demensomsorg/alderspsykiatri og kunne formidle tryggleik og ro.
 • Vi søkjer etter ein ansvarsbevisst medarbeidar med evne til samarbeid, som kan jobbe både sjølvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og eit godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Stillinga er organisert i årsturnus

For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månadar.
Det må leverast tilfredsstillande politiattest før tiltreding.

 

Adresse:Grandavegen 9, 6823 SANDANE, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Iren Knutsen Utheim
Tenesteleiar Bu- og omsorgstenesta
 Telefon:917 03 443

Eva Skrivervik-Alme
Avdelingsleiar Gotatoppen
 Telefon:48894818

 

 

Om arbeidsgivaren

Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sin felles bu- og arbeidsmarknad på 40 – 50.000 menneske. Flyplassen i Nordfjord – Sandane lufthamn – ligg i Gloppen, og vi har gode kommunikasjonar til resten av fylket og landet.
Kommunen har eit stort og aktivt miljø innan musikk, idrett og kultur, og kommunen har vore kåra som både årets kulturkommune og årets musikkommune. Vi har flott natur og det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Vi har symjehall, idrettshall, kino og konsertsal. Fine forhold for stisykling. Her er alpinsenter og fleire langrennsløyper.
Gloppen har gode barnehagar og skular, og gode offentlege tenester. Kommunen har i tillegg til grunnskule og kulturskule også folkehøgskule og vidaregåande skule. Næringslivet i kommunen er variert og prega av optimisme.

Del stillingen

Selskap

Gloppen kommune

Kontaktinfo

 • Iren Knutsen Utheim
 • Tittel: Tenesteleiar Bu- og omsorgstenesta
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 917 03 443
 • Eva Skrivervik-Alme
 • Tittel: Avdelingsleiar Gotatoppen
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 48894818

Lokasjon

 • Sandane

Søknadsfrist

April 30, 2023