Sunnfjord kommune Skei Omsorgssenter

Er du vår nye engasjerte kollega? Vi treng fleiare medarbeidarar og søker etter

Sjukepleiar

 

Reihabiliteringseininga for Sunnfjord Kommune har 8 plassar. Vi er tverrfaglig samansett av sjukepleierar, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helse/fagarbeidarar og lege. Eininga satser på tverrfaglig spesialisert rehabilitering og er i ein stadig utviklingsprosess, der du vil være ei viktig brikke i teamet som jobber for å gi innbyggarar i Sunnfjord Kommune ei samla teneste. Som sjukepleiar vil du delta aktivt i brukaren sin rehabiliteringsprosess, gjennom brukarorientert tilnærming og målsettingsarbeid. Teamet er proaktivt innanfor rehabliteringsfaget og søker beste praksis for brukaren.

Vi er opptekne av fagleg kvalitet i tenestene våre, og har difor støtteordningar for vidareutdanning.

Saman blir vi drivande gode, og yter ei teneste der ansatte er faglig sterke og menneskleg nær.

Vi har ledig:

 • sjukepleiarstilling i 100 % fast stilling
 • Stillingane er i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Krav til søkar:

 • norsk autorisasjon som sjukepleiar, gjerne med relevant vidareutdanning
  beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Helsefagarbeidar eller annen relevant helsefagleg bakgrunn kan bli vurdert. Erfaring frå rebabilitering vert vektlag.

Vi søker deg som:

 • er fleksibel og likar utfordringar
 • er strukturert, ansvarsbevisst og løysingsorientert
 • bidreg til eit positivt og godt arbeidsmiljø
 • er ny-tenkande og kreativ
 • Personlege eigenskapar vert vektlagd.

Vi kan tilby:

 • engasjerte kollegaer og leiarar i eit inkluderande miljø
 • faglege utfordringar
 • moglegheit for fag- og kompetanseutvikling
 • ein trivelig arbeidsplass du kan vere stolt av
 • god pensjons- og forsikringsordning
 • kr 20 000 i rekrutteringstillegg
 • Politiattest av nyare dato må leverast før start i stilling.

Du søker elektronisk.

Velkommen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg.

 

Søk her

Referansenr: 22/9932

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Skift/turnus

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 29.10.2022

 

Arbeidsstad: Skei

 

Kontaktpersonar:

Wenche Farsund

mob: +47 413 22 567

Heimeside:
www:sunnfjord.kommune.no

 

Sunnfjord kommune Skei Omsorgssenter

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

 

Del stillingen

Selskap

Sunnfjord kommune

Kontaktinfo

 • Wenche Farsund
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 413 22 567

Lokasjon

 • Førde

Søknadsfrist

November 12, 2022