Ullensvang kommune

 

2 stillingar à 100% som sjukepleiar ved Utneheimen – 2. gangs utlysing

 

Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil seie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom.

To faste 100 % sjukepleiarstillingar.

 • Stillingane er ledig frå dags dato
 • Turnus, dag/sein og 3. kvar helg (om ynskjeleg 2. kvar helg)
 • Årsturnus (52 veker)

Arbeids- og ansvarsområde er blant anna:

 • Utføra helse – og omsorgsoppgåver etter fagleg standard, og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål
 • Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar
 • Sørgje for presis, oppdatert og utfyllande dokumentasjon i journasystemet vårt – Profil
 • Legemiddelhåndtering og opplæring
 • Oppfølging etter legevisitt
 • Halde seg fagleg oppdatert
 • Følgje eininga og avdelinga sine målsetjingar og yte tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak
 • Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert sjukepleiar, vernepleiar kan verta vurdert
 • Positiv
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Punktlig og strukturert
 • Førarkort klasse B
 • Gode norskkunnskapar
 • Interessert i å arbeide med eldre menneske

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til nytenking
 • Likar utfordringar
 • Tar initiativ og ansvar

Me kan tilby:

 • Årsturnus (52 veker)
 • Godt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleirkulturelt arbeidsmiljø
 • God kjønnsfordeling blant tilsette

Ullensvang kommune kan tilby:

 • Interessante arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordning
 • Gode tenester innan skule og barnehage
 • Storslagen natur, fjord og fjell. Godt utbygde turløyper i fjellet
 • Alpinanlegg åpent både sommar og vinter

Lønnsvilkår:

 • Etter hovedtariffavtalen
 • Kommunen arbeider med rekrutteringspakke

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Skift/turnus

 

Søknadsfrist: 30.07.2020

 

Arbeidsstad: Utne

 

Kontaktpersonar:

Kari Skare Storhei

mob: +47 90999842

 

Heimeside:
ullensvang.kommune.no

 

Ullensvang kommune Utneheimen
– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Utne – Wikipedia

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Kari Skare Storhei
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 909 99 842

Lokasjon

 • Utne

Søknadsfrist

Juli 30, 2020