Leder skolefritidsordning (SFO)

 

Skistua skole, Narvik kommune

Om stillingen

Skistua skole er en 1-7-skole, med om lag 270 elever, med praktfull beliggenhet i kort gangavstand til Fagernesfjellet. Skolen ble bygd i 1997-98 etter tegning av arkitektfirmaet Snøhetta. Skolefritidsordninga ved Skistua skole har plass til ca. 90 barn og bygningen rommer egen avdeling for funksjonsnedsatte barn.

Skistua skole er en skole med flott skolegård og utearealer. Skolen er i gangavstand til skog, fjell og fjære. Skolen jobber etter anti-mobbe programmet Olweus. Skolen har implementert Trivselslederprogrammet for 1. -7. klassetrinn. Fire dager i uka er det aktiviteter ute og inne, styrt av betrodde elever

Vi har nå ledig stilling som leder for SFO i 100 % fast stilling. Vi ønsker deg velkommen som søker!

På grunn av sommerferieavvikling er søknadsfristen satt til 01.08.23.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 01.08.2023
Arbeidsgiver: Narvik kommune
Sted: Narvik
Stillingstittel: Leder SFO
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4676710446

Arbeidsoppgaver

Som leder av skolefritidsordningen (SFO) vil dine hovedarbeidsoppgaver være å planlegge og gjennomføre SFO-tilbudet til barnas beste. Du vil være ansvarlig for personalorganisering og personaloppfølging av de ansatte på SFO, herunder ledelse av personalmøter / planleggingsdager og medarbeidersamtaler. Stillingen fordeler seg på administrativt arbeid og i bemanningen rundt barna i SFO og i skole.

Videre er arbeidsoppgavene:

Overordna ansvar for administrativ drift og pedagogisk utvikling av skolens SFO – avdeling
SFO – leder samarbeider med resten av ledergruppen og øvrige ansatte for å få et helhetlig skoletilbud for elevene..
Vikarhåndtering.
Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter nærmere avtale med rektor.

Kvalifikasjoner

Nødvendige

Relevant høyskole-/universitetsutdanning med pedagogikk.
Erfaring fra arbeid med barn i barnehage og skole.
Gode digitale ferdigheter.
Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig.

Ønskelige

Det er ønskelig med lederutdanning og/eller relevant ledererfaring.

Personlige egenskaper

God relasjonskompetanse og kunne kommunisere godt med alle aktørene i skole og SFO
Positivt elevsyn med vekt på inkludering
Gode samarbeidsevner.
Jobbe strukturert, systematisk og ha god arbeidskapasitet.
Fleksibel og løsningsorientert.
Friluft og utelek
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt og utviklende arbeidsmiljø.
En spennende og utfordrende jobb
Lønn ifølge Narvik Kommunes lønnsregulativ
Narvik kommune tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger

Annet

Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn.

Du må legge fram politiattest før du starter i stillingen. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Tilsettingen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jamfør offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Personer som har et arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingen.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Skistua 22, 8515 Narvik, Norge

 

Kontaktinformasjon

Halvar Stig Nilssen, Rektor Skistua skole

Telefon:  450 65 241

E-post: halvar.nilssen@narvik.kommune.no

 

Om arbeidsgiveren

Narvik kommune – et samfunn i utvikling
Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge og strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kan tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg og nasjonalfjellet Stetinden. Vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking. Du kan spille golf i Skjomen, og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa.

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. Industrisatsningen i Narvik vil innebære den største investeringen i fastlandsnorge med over 50 milliarder kroner bare fra Aker. I tillegg er det en rekke andre industrikonsern som er i gang med på starte eller å utvide sin virksomhet i Narvik. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik.

Del stillingen

Selskap

Narvik kommune

Kontaktinfo

  • Halvar Stig Nilssen
  • Tittel: Rektor Skistua skole
  • E-Post: halvar.nilssen@narvik.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Telefon: 450 65 241

Lokasjon

  • Narvik

Søknadsfrist

August 1, 2023