SFO-LEDER OG ELEVASSISTENT 100 % STILLING

 

 

Det er fra 1. august 2023 ledig en kombinert stilling for SFO-leder og elevassistent i Leka kommune. Det gis ikke tilbud om SFO i skolens ferier, så hele stillingen følger skoleåret.

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

 

Ansvar og oppgaver

SFO-leder 20 % stilling

 • Lede og videreutvikle skolefritidsordningen
 • Samarbeide med skolen og foresatte

Elevassistent 80 % stilling

 • Oppfølging av elever i skoletida og i skolefritidsordningen

 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som barne- og ungdomsarbeider
 • Erfaring fra arbeid som elevassistent
 • Erfaring med drift av skolefritidsordning er ønskelig
 • Være en tydelig voksen som setter klare rammer og mål for skolehverdagen
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf.
 • politiregisterloven § 39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og solid faglig kompetanse
 • Mulighet til å forme og utvikle tjenesten
 • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
 • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

 

Søknad

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

 • Jon Einar Kristensen
 • Tittel: rektor
 • E-Post: Jon.kristensen@leka.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 947 89 169

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Mai 15, 2023