Senja Montessoriskole søker lærere

 

Arbeidsgiver Senja Montessoriskole

Stillingstittel Lærer/montessoripedagog

Frist 20.04.2023

 

LÆRERE PÅ SENJA MONTESSORISKOLE

 

Om oss

 

Senja Montessoriskole er en privat 1-10 skole godkjent for inntil 40 elever. Skolen startet opp høsten 2015 og drives med utgangspunkt i «Læreplan for montessoriskolen 2020».
Senja Montessoriskole er en skole for barn og unge som vokser opp i Fjordgård, men også et alternativ til den offentlige skolen på Nord-Senja.
Vi ønsker å være en sterk bidragsyter til å skape og opprettholde et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom og skape muligheter for fremtiden.

 

Senja Montessoriskole

 
Visjon:
 

Vi skal skape en skole som ser hver enkelt elev og som hjelper barnet til å tenke selv, handle selv, ta vare på og ville for seg selv, andre og jorden – i nåtid og i all fremtid.

Verdier:

 • Positiv – Vi skal ha en vennlig og optimistisk tilnærming til alt vi gjør.
 • Omsorgsfull – Vi skal støtte hverandre; elever, familier og ansatte.
 • Nysgjerrig – Vi skal være selvreflekterende og undrende.
 • Integritet – Vi skal være tro mot hvem vi er; alltid høflige, profesjonelle og tilby det beste vi kan.
 • Inkluderende og samarbeidende – Vi skal verdsette forskjeller og respektere de bidrag som hver enkeltperson eller gruppe gir.

Senja Montessoriskole ligger i Fjordgård på Nord-Senja, rett ved foten av det velkjente fjellet og turistmålet Segla. Vi er omgitt av spektakulær natur, med umiddelbar nærhet til både fjell og fjord, noe som gir oss unike muligheter og et stort potensial for læring i friluft.
Senja Montessoriskole er samlokalisert med Fjordgård barnehage og er arena for både sosial og fysisk aktivitet på fritiden. Fjordgård er ellers ei svært livskraftig bygd med nybygd fiskerihavn, nærbutikk og en turistnæring i stadig vekst og utvikling.

Fra skoleåret 2023/2024 har Senja Montessoriskole 22 elever fordelt på 1.-10. trinn og 6 ansatte. Vårt satsingsområde er montessoripedagogikken med særlig fokus på de grunnleggende ferdighetene og oppvekstmiljøet til barn og ungdom i Fjordgård. Vi jobber systematisk og inkluderende for å nå våre mål, der vi henter inn ekstern kompetanse ved behov. I tillegg er vi med i Dekomp (desentralisert kompetanseutvikling) sammen med 6 andre montessoriskoler i vår region, der vi jobber spesielt med læreplanarbeid. Her er mulighetene mange for samarbeid, både mellom lærere og elever på tvers av skoler.

Senja Montessoriskole er organisert i klasser/grupper etter prinsipper for aldersblanding. Vi er svært fleksible når vi planlegger for dette og skal alltid ha elevens beste i fokus, både faglig og sosialt. Skolebygget er av eldre dato, men har de siste par årene fått seg et skikkelig ansiktsløft. Lokalene er flotte og romslige, og gir mange muligheter i forhold til organisering og forberedelse av elevenes læringsmiljø. Vi legger ellers stor vekt på godt samarbeid med lokalsamfunnet, men også med regionen vi bor i. Vi ønsker at alle elever skal få like muligheter, uavhengig av hvor vi bor, og strekker oss langt for å imøtekomme dette. Herunder er en målsetning at alle elevene årlig skal på ekskursjoner ut av bygda.

Inneværende skoleår har Senja Montessoriskole deltatt i HOPP (Helsefremmende OPPvekst) i regi av Senja kommune, og har kunnet tilby elevene ved skolen vår et fruktmåltid hver dag og lunsj hver fredag. Dette håper vi å kunne fortsette med også i skoleåret 2023/2024.

 

Som montessoriskole har vi tilgang på montessorimateriell og skolen har god infrastruktur i forhold til IKT. Alle elevene har iPad, tastatur og headset, og det er storskjerm på alle klasserom, samt møterom og personalrom. Vi jobber for å være en skjermbevisst skole der verktøyene vi bruker skal bidra til å modifisere og redefinere det vi gjør. Skolen har også egen 3D-printer.

Om stillingen

 

Fra 1. august er det ledig inntil 2 faste lærerstillinger/vikariater. Våre fagbehov vil hovedsakelig være norsk, matematikk, engelsk, naturfag, musikk og spesialpedagogikk, men alle fagkombinasjoner vil vurderes. Det kan også påregnes kontaktlæreransvar.

Arbeidsoppgaver

 
 • Undervisning/veiledning
 • Klasseledelse
 • Kartlegging/observasjon
 • Samarbeid med elever og lærere
 • Samhandling skole-hjem
 • Utviklingsarbeid på skolen/i Dekomp

Kvalifikasjonskrav

 

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringslova kapittel 14, samt forskrift til Privatskolelova kapittel 8 som innebærer montessoripedagogikk.
Lærer med godkjent utdanning uten montessoripedagogikk vil bli vurdert, men bør da være innstilt på å ta utdanningen i regi av skolen innen høvelig tid.

Personlige egenskaper

 

Senja Montessoriskoles verdier er Positiv, Omsorgsfull, Nysgjerrig, Integritet, Inkluderende og Samarbeidende. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

For stillingen søker vi en ansatt som er:

 
 • Systematisk og strukturert
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Omgjengelig
 • Positivt elevsyn
 • Er inkluderende
 • Har god fagkompetanse og IKT-ferdigheter
 • Bidragsyter til et godt lærings- og oppvekstmiljø
 • Tydelig klasseleder

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 
 • Konkurransedyktig lønn med utgangspunkt i gjeldende tariff/kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Gjensidige
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Utviklende profesjonsfellesskap
 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Satsing på kompetanse og mulighet for utvikling
 • Stor fleksibilitet og muligheter for individuelle tilpasninger

Lærere som er ansatt hos oss får både Mac og egen iPad til bruk i sitt arbeid.

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

 
 
For mer informasjon kontakt rektor Veronica J. O. Hansen på mobil 913 33 911
 
 
Søk på stillingen via post@senja-montessoriskole.no 
 
 
Søknadsfrist 20.04.2023
 

 

Del stillingen

Selskap

Senja Montessoriskole

Kontaktinfo

 • Veronica J. O. Hansen
 • Tittel: Rektor
 • E-Post: veronica@senja-montessoriskole.no
 • Mobil/Tlf: Mobil: (+47) 913 33 911 / 959 93 385

Lokasjon

 • Fjordgard

Søknadsfrist

Mars 31, 2023