Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Hjemmebaserte tjenester: *Sykepleiere *Kreftkoordinator / sykepleier *Helsefagarbeider *Hjemmehjelp *BPA (søknadsfrist 04.05)
Notodden kommune
Notodden kommune14 Apr 2021
Psykologspesialist / psykolog og pedagogisk-psykologisk rådgiver PPT (søknadsfrist 18.04.2021)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune14 Apr 2021
Bamble helsestasjon - 80% helsesykepleier, prosjektstilling (søknadsfrist 30.04)
Bamble kommune
Bamble kommune13 Apr 2021
Project manager to Lyngen area (Application deadline 27th of april 2021)
Lyngen kommune
Lyngen kommune13 Apr 2021
Driftskoordinator, seksjon for samferdsel, park og idrett - Avdeling for bydrift (søknadsfrist 02.05)
Rana kommune
Rana kommune12 Apr 2021
*Brannforebygger / feiersvenn *Brannforebygger > 2 lærlingplasser (søknadsfrist 01.05)
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS12 Apr 2021
Psykologspesialist / psykolog Nordfjord BUP (Søknadsfrist: 23.04)
Helse Førde
Helse Førde12 Apr 2021
Lærere skoleåret 2021 / 2022 (søknadsfrist 25.04)
Gjerdrum kommune
Gjerdrum kommune09 Apr 2021
100 % fast stilling som tannlege, Kjøllefjord og Mehamn tannklinikk (søknadsfrist 15.04)
Troms og Finnmark fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune09 Apr 2021
Natur- og artsforvalter (søknadsfrist: 02.05)
Sysselmannen på Svalbard
Sysselmannen på Svalbard09 Apr 2021
*Fastlege - Husnes Helsesenter *Medisinstudentar (2 fastlønstillingar) (søknadsfrist 28.04)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune08 Apr 2021
Salhus skole: Avdelingsleder ungdomstrinnet (søknadsfrist 28.04)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune08 Apr 2021
PP-rådgivere og logoped (søknadsfrist 25.04)
Grong kommune
Grong kommune08 Apr 2021
Undervisningsstillinger 21 / 22 + SFO- og fagarbeiderstillinger (søknadsfrist 25.04)
Grong kommune
Grong kommune08 Apr 2021
Ingeniør renovasjon (søknadsfrist 25.04)
Larvik kommune
Larvik kommune07 Apr 2021
AFIS Fullmektig (søknadsfrist snarest)
Notodden Lufthavn AS
Notodden Lufthavn AS07 Apr 2021
Einingsleiar Vartdal helsetun Omsorg og sjukeheim (Søknadsfrist: 16.04)
Ørsta kommune
Ørsta kommune06 Apr 2021
Miljøterapeut (vernepleier / sykepleier) (søknadsfrist 25.04)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune06 Apr 2021
Sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider (søknadsfrist 25.04)
Åfjord kommune
Åfjord kommune06 Apr 2021
Rektor, Lauvsnes skole (søknadsfrist 18.04)
Flatanger kommune
Flatanger kommune30 Mar 2021
Fastlegehjemler (søknadsfrist 19.04)
Kristiansund kommune
Kristiansund kommune30 Mar 2021
*Virksomhetsleder helse og mestring *Enhetsleder sykehjem *Sykepleiere og helsefagarbeider (søknadsfrister 06.04 - 02.05)
Nord-Odal kommune
Nord-Odal kommune30 Mar 2021
Rektor og daglig leder (søknadsfrist15.04)
Hålandsdalen Montessoriskule
Hålandsdalen Montessoriskule30 Mar 2021
Fastlege - 2. gangs utlysning (Søknadsfrist 03.05.21)
Heim kommune
Heim kommune29 Mar 2021
Fastlege / Allmennlege/ (Søknadsfrist: 25.04)
Hægebostad kommune
Hægebostad kommune29 Mar 2021
Fagleder feltarkeologi (søknadsfrist 23.04)
Rogaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune26 Mar 2021
Sokneprest med tenestestad Kvam og Skåbu sokn Nord-Gudbrandsdal prosti (Søknadsfrist: 09.05)
Hamar bispedømme
Hamar bispedømme26 Mar 2021
Leder eiendomsforvaltning (søknadsfrist 18.04)
Rogaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune26 Mar 2021
Ledige stillinger ved Kulturskolen (søknadsfrist 25.04)
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune26 Mar 2021
Fastlegehjemler (søknadsfrist 19.04)
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune25 Mar 2021
Soneleder for fem menigheter (Søknadsfrist: 25.04)
Trondheim kirkelige fellesråd
Trondheim kirkelige fellesråd25 Mar 2021
Diakon 80% fast Klæbu menighet (søknadsfrist 25.04)
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Kirkelig Fellesråd i Trondheim25 Mar 2021
Ferievikarer innen helse og omsorg (søknadsfrist 15.04)
Kragerø kommune
Kragerø kommune24 Mar 2021
Fastlege (søknadsfrist 26.04)
Inderøy kommune
Inderøy kommune23 Mar 2021
Barnehagelærer 100% (søknadsfrist 01.06)
Leka kommune
Leka kommune23 Mar 2021
*Barnehagestyrer *Pedagogisk leder (søknadsfrist 23.04)
Leka kommune
Leka kommune23 Mar 2021
Rådgivende kommuneroverlege (søknadsfrist 01.06)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune22 Mar 2021
Prosjektleiar nybygg (søknadsfrist 19.04)
Klepp kommune
Klepp kommune19 Mar 2021
Kulturskolelærere: Slagverk, klaver, dans, vokal, drama og teater (søknadsfrist 18.04)
Hadsel kommune
Hadsel kommune18 Mar 2021
*Forvaltningsrevisor *Regnskapsrevisor (Søknadsfrist 16.04)
Innlandet Revisjon IKS
Innlandet Revisjon IKS17 Mar 2021
Vernepleiere, faste 100%-stillinger (søknadsfrist 15.05)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune15 Mar 2021
Kirkerådet: Produktansvarlig kjernedata (Søknadsfrist: 18.04)
Den norske kirke - Kirkerådet
Den norske kirke - Kirkerådet12 Mar 2021
Avdelingsleder byggesak (søknadsfrist 16.04)
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune11 Mar 2021
Professor i sosialfag – profesjonsforsking (søknadsfrist 20.05)
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda08 Mar 2021
Stipendiatstilling i samfunnsfagdidaktikk (søknadsfrist 05.06)
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda08 Mar 2021
Stipendiatstillinger ved forskningsprosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold» (søknadsfrist 03.05)
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda08 Mar 2021