Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Kommunalsjef oppvekst og familie (søknadsfrist 05.10)
Leka kommune
Leka kommune22 Sep 2020
Arealplanlegger (søknadsfrist 05.10)
Leka kommune
Leka kommune22 Sep 2020
Driftsteknikar - 2 stillinger (søknadsfrist 04.10)
Fjord kommune
Fjord kommune21 Sep 2020
Arkivleiar (søknadsfrist 28.09)
Årdal kommune
Årdal kommune18 Sep 2020
IT-konsulent (søknadsfrist 27.09)
Sørreisa kommune
Sørreisa kommune18 Sep 2020
Prosjektleiar i Tekniske tenester (søknadsfrist 28.09)
Årdal kommune
Årdal kommune18 Sep 2020
Sjukepleiar 100% fast i Heimeteneste Nord (søknadsfrist 01.10)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune18 Sep 2020
*Kontormedarbeider *Kulturprodusent 20% *Ungdomsveileder NAV (søknadsfrister 02 - 12.10)
Steigen kommune
Steigen kommune18 Sep 2020
Arealplanlegger (søknadsfrist 01.10)
Sørreisa kommune
Sørreisa kommune18 Sep 2020
Kirkeverge Gjøvik (søknadsfrist 16.10)
Gjøvik kirkelige fellesråd
Gjøvik kirkelige fellesråd18 Sep 2020
Ingeniør, byggesak og kart / oppmåling (søknadsfrist 27.09)
Gratangen kommune
Gratangen kommune17 Sep 2020
HR-rådgiver til organisasjonsseksjonen (søknadsfrist 24.09)
Tolletaten
Tolletaten17 Sep 2020
HR-rådgiver til kompetanseseksjonen (søknadsfrist 24.09)
Tolletaten
Tolletaten17 Sep 2020
Kontormedarbeider / konsulent i Virksomhet for VAR (søknadsfrist 27.09)
Kragerø kommune
Kragerø kommune17 Sep 2020
Sykepleiere 60, 76, 80 og 100% (søknadsfrist 30.09)
Bamble kommune
Bamble kommune16 Sep 2020
Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar ved Utneheimen (søknadsfrist 04.10)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune16 Sep 2020
Lege - arbeidsretta rehabilitering (søknadsfrist snarest)
Rehabiliteringssenteret AiR as
Rehabiliteringssenteret AiR as15 Sep 2020
Kirkeverge på Askøy (søknadsfrist 11.10)
Askøy kirkelige fellesråd
Askøy kirkelige fellesråd15 Sep 2020
Tegnspråktolk (søknadsfrist 28.09)
Ringerike kommune
Ringerike kommune14 Sep 2020
Fastlegehjemmel ved Sentrum legegruppe (søknadsfrist 04.10)
Rana kommune
Rana kommune14 Sep 2020
Fastlegehjemmel ved Sentrum legegruppe (søknadsfrist 04.10)
Rana kommune
Rana kommune14 Sep 2020
ALIS-NORD fastlegehjemmel (søknadsfrist 04.10)
Rana kommune
Rana kommune14 Sep 2020
*Rådgiver kirkelig undervisning *Rådgiver diakoni og samfunn (søknadsfrist 04.10)
Hamar bispedømme
Hamar bispedømme11 Sep 2020
Undervisningsinspektør ved Grong barne- og ungdomsskole (søknadsfrist 01.10)
Grong kommune
Grong kommune10 Sep 2020
Avdelingsleder / fagleder ved miljøarbeidstjenesten (søknadsfrist 30.09)
Grong kommune
Grong kommune10 Sep 2020
Sykepleiere / helsefagarbeidere (søknadsfrist 30.09)
Grong kommune
Grong kommune10 Sep 2020
Fastlegehjemmel (søknadsfrist 28.09)
Harstad kommune
Harstad kommune10 Sep 2020
*Fagansvarlig plan *Rådgjevar byggjesak og tilsyn (søknadsfrist 01.10)
Vinje kommune
Vinje kommune09 Sep 2020
Fastlege og legestilling (søknadsfrist 22.09)
Vinje kommune
Vinje kommune09 Sep 2020
Kantor 100% (søknadsfrist 01.10)
Gjøvik Kirkelige Fellesråd
Gjøvik Kirkelige Fellesråd04 Sep 2020
Kommunepsykolog 100% fast (søknadsfrist 24.09)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune03 Sep 2020
Etatsleder oppvekst og kultur (søknadsfrist 30.09)
Nord-Odal kommune
Nord-Odal kommune03 Sep 2020
Etatsleder helse og omsorg (søknadsfrist 30.09)
Nord-Odal kommune
Nord-Odal kommune03 Sep 2020
Kantor i Ulstein 100% (søknadsfrist 10.10)
Ulstein kyrkjelege fellesråd
Ulstein kyrkjelege fellesråd02 Sep 2020
Daglig leder / Kirkeverge (søknadsfrist 22.09)
Tynset kirkelige fellesråd
Tynset kirkelige fellesråd02 Sep 2020
Næringssjef (søknadsfrist 28.09)
Tynset kommune
Tynset kommune27 Aug 2020
Ph.d.-stipendiater / Ph.d.-studium ved Avdeling for samfunnsfag og historie (søknadsfrister 15.10)
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda07 Jul 2020