Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Sykepleiere ved Kragerø legevakt (søknadsfrist 30.12)
Kragerø kommune
Kragerø kommune09 Dec 2021
Vernepleier Ambulant- AMAT, Plusstjenesten barn og unge (Søknadsfrist: 03.01.2022)
Lillehammer kommune
Lillehammer kommune 09 Dec 2021
Lærer i inntil 100% midlertidig stilling Skole Borgheim ungdomsskole (søknadsfrist 15.12)
Færder kommune
Færder kommune08 Dec 2021
Fastlege Notodden interkommunale legevakt og Tinneberget legesenter (søknadsfrist 02.01.2022)
Notodden kommune
Notodden kommune08 Dec 2021
Jordmorstillingar God start NSH - KK God Start, Nordfjord sjukehus (Søknadsfrist: 16.01.2022)
Helse Førde
Helse Førde08 Dec 2021
Fagleder Barnehage (søknadsfrist 22.12)
Lyngen kommune
Lyngen kommune08 Dec 2021
Sykepleiere (søknadsfrist løpende)
Steigen kommune
Steigen kommune08 Dec 2021
Sykepleier / vernepleier - hjemmebaserte tjenester (Søknadsfrist: 06.01.2022)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune07 Dec 2021
Sykepleiere og helsefagarbeidere ved institusjon og sykehjem (søknadsfrist fra snarest)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune07 Dec 2021
Vernepleiar - 100 % fast stilling i Bufellesskap (Søknadsfrist: 26.12)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres07 Dec 2021
Pedagog i barnehage - Fast stilling og vikariat (Søknadsfrist: 26.12)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres07 Dec 2021
Rektor ved Vang barne - og ungdomsskule - 100 % årsvikariat (Søknadsfrist: 26.12)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres07 Dec 2021
Vernepleiere (vernepleiere)
Steigen kommune
Steigen kommune06 Dec 2021
Spesialist i gastroenterologisk kirurgi Kirurgisk avdeling (Søknadsfrist: 15.01.2022)
Helse Førde
Helse Førde06 Dec 2021
Sjukepleiarar 3 x 100% (søknadsfrist 20.09)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune03 Dec 2021
Helsesjukepleiarar (søknadsfrist 04.01.2022)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune03 Dec 2021
Prosjektleiar Bypakke Ålesund (Søknadsfrist: 12.12.2022)
Ålesund kommune
Ålesund kommune03 Dec 2021
Institusjonslege (søknadsfrist 27.12)
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune03 Dec 2021
Tannleger i Odda og Norheimsund (søknadsfrist 31.12)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune03 Dec 2021
Teknisk leder m/lysteknisk kompetanse 100 % fast stilling - Lofoten kulturhus KF (Søknadsfrist: 10.01.2022)
Lofoten kulturhus KF
Lofoten kulturhus KF02 Dec 2021
100% fast stilling som avdelingsleder for plan og utvikling (søknadsfrist 05.01.2022)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune02 Dec 2021
Ingeniør vann og avløp (Søknadsfrist 02.01.2022)
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalstyre02 Dec 2021
Ungdomsarbeider / musikkarbeider (Søknadsfrist: 16.12)
Lørenskog kirkelige fellesråd
Lørenskog kirkelige fellesråd02 Dec 2021
Barnekordirigent (Søknadsfrist: 03.01)
Lørenskog kirkelige fellesråd
Lørenskog kirkelige fellesråd02 Dec 2021
Kirkemusiker/ bandmusiker (Søknadsfrist: 03.01)
Lørenskog kirkelige fellesråd
Lørenskog kirkelige fellesråd02 Dec 2021
Kirkemusiker (Søknadsfrist: 03.01)
Lørenskog kirkelige fellesråd
Lørenskog kirkelige fellesråd02 Dec 2021
Avdelingsleder Gravplassforvaltning (Søknadsfrist: 19.12)
Trondheim kirkelige fellesråd
Trondheim kirkelige fellesråd01 Dec 2021
Fagarbeider drift og utvikling (Søknadsfrist: 21.12)
Kåfjord kommune
Kåfjord kommune01 Dec 2021
SYKEPLEIERE 450 % stilling ved Leka sykestue og 53 % stilling i hjemmetjenesten (søknadsfrist 21.12)
Leka kommune
Leka kommune01 Dec 2021
Stasjonsleder i brannvesenet Stasjonsleder brannstasjon (Søknadsfrist: 15.12)
Brannvesenet Nord-Odal
Brannvesenet Nord-Odal01 Dec 2021
Helsefagarbeidere 200% (søknadsfrist 21.12)
Leka kommune
Leka kommune01 Dec 2021
Operativ planlegger (søknadsfrist 19.12)
Lyngen kommune
Lyngen kommune01 Dec 2021
5-7 stillinger som ingeniører innen kommunalteknikk (søknadsfrist 02.01.2022)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune30 Nov 2021
Barnevernsleder 100% vikariat,med mulighet for fast ansettelse (søknadsfrist 14.12)
Kautokeino kommune
Kautokeino kommune30 Nov 2021
Kantor i Ulstein 100% (søknadsfrist 15.01.2021)
Ulstein kyrkjelege fellesråd
Ulstein kyrkjelege fellesråd30 Nov 2021
Konsulent med fagansvar Servicetorg (Søknadsfrist: 12.12)
Nes kommune
Nes kommune29 Nov 2021
Rådgivar med juridisk kompetanse Vatn og avløp (Søknadsfrist: 12.12)
Ålesund kommune
Ålesund kommune29 Nov 2021
Kontrollør / inspektør Vatn og avløp (Søknadsfrist: 12.12)
Ålesund kommune
Ålesund kommune29 Nov 2021
Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i leiing (søknadsfrist 01.02.2022)
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda26 Nov 2021
Økonomisjef (søknadsfrist 17.12)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune26 Nov 2021
IT-sjef (Søknadsfris03.09)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune26 Nov 2021
Lærere (søknadsfrist 17.12)
Lurøy kommune
Lurøy kommune26 Nov 2021
Fastlege - Husnes Helsesenter (søknadsfrist 14.01.2022)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune25 Nov 2021
*Menighetspedagog i trosopplæringen 100% fast *Trosopplærer i Eidanger sokn, 40% fast stilling (søknadsfrist 10.12)
Porsgrunn Kirkelige fellesråd
Porsgrunn Kirkelige fellesråd24 Nov 2021
Kirkemusiker / kantor (søknadsfrist 10.12)
Porsgrunn Kirkelige fellesråd
Porsgrunn Kirkelige fellesråd24 Nov 2021
Operasjonssjukepleiar- vi tilbyr rekrutteringstillegg (Søknadsfrist: 12.12)
Helse Førde
Helse Førde23 Nov 2021
*Avdelingsleder vei og park *Prosjekt- / Byggeleder utbygging (Søknadsfrist: 09.12)
Drangdal kommune
Drangdal kommune23 Nov 2021
50 og 100% undervisningsstillinger ved Salhus skole (søknadsfrist 10.12)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune22 Nov 2021
Medarbeidar tilsyn/sakshandsaming utslepp KAV - kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning (søknadsfrist 20.12)
Ål kommune
Ål kommune18 Nov 2021
Avdelingsleiar oppsøkjande tenester –Eining for psykisk helse og rus (søknadsfrist 12.12)
Stord kommune
Stord kommune17 Nov 2021
Kirkeverge / daglig leder (Søknadsfrist: 14.01.2022)
Steigen kirkelige fellesråd
Steigen kirkelige fellesråd15 Nov 2021
Sykepleiere (søknadsfrist snarest)
Narvik kommune
Narvik kommune12 Nov 2021
Leder i avdeling vann og avløp Drift VA-ledningsnett (søknadsfrist 10.12)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune09 Nov 2021
Sykepleiere, vernepleiere og helsfagarbeidere (søknadsfrist snarest)
Lyngen kommune
Lyngen kommune09 Nov 2021
Vernepleiere (løpende) + Aktivør (søknadsfrist 03.01.2022)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune08 Nov 2021