Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Prosjektleiar nettutvikling (søknadsfrist 14.06)
Sygnir AS
Sygnir AS11 Jun 2021
Energimontør (søknadsfrist 21.06)
Sygnir AS
Sygnir AS11 Jun 2021
Seniorrådgiver økonomi og virksomhetsstyring - Kirkerådet (Søknadsfrist: 24.06)
Kirkerådet
Kirkerådet11 Jun 2021
Vernepleier Enhet for habilitering (Søknadsfrist: 24.06)
Lillesand kommune
Lillesand kommune11 Jun 2021
Logoped Spesialpedagogiske tjenester (søknadsfrist 02.07)
Narvik kommune
Narvik kommune11 Jun 2021
Miljø og VAR-leiar (Søknadsfrist 21.06)
Årdal kommune
Årdal kommune10 Jun 2021
Vegingeniør - Kommunalteknikk *Fagarbeidar Kommunalteknikk (Søknadsfrist: 08.08)
Ørsta kommune
Ørsta kommune10 Jun 2021
Sykepleier - to stillinger i 100 % Kjøpsvik omsorg / Prestegårdstunet (søknadsfrist 20.06)
Narvik kommune
Narvik kommune09 Jun 2021
Sykehjemslege (søknadsfrist 27.06)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune09 Jun 2021
Roverudhjemmet: Sykepleiere (søknadsfrister 24.06 og 31.08)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune09 Jun 2021
Undervisningsstillingar på teknisk fagskule (Søknadsfrist: 20.06)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune08 Jun 2021
Fastlegehjemmel i 4 legepraksis (søknadsfrist 28.06)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune08 Jun 2021
*2 ledige (ALIS) legestillinger (søknadsfrist 28.06)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune08 Jun 2021
Kirkemusiker (Søknadsfrist: 20.06)
Tromsø kirkelige fellesråd
Tromsø kirkelige fellesråd08 Jun 2021
*Miljøterapeut Naustdal bu-og miljøteneste (søknadsfrist 19.06) *Helgestillingar Naustdal bu-og miljøteneste (søknadsfrist 19.06)
Sunnfjord kommune
Sunnfjord kommune07 Jun 2021
*100% fast stilling som arealplanlegger (søknadsfrist 27.06) *Brønnøy 100% fast stilling som leder for Plan og utvikling (søknadsfrist 23.06)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune07 Jun 2021
Overlege onkologi Kreftavdelinga (Søknadsfrist: 21.06)
Helse Førde
Helse Førde07 Jun 2021
Fastlegehjemler ved Brønnøy legesenter (søknadsfrist 23.06)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune04 Jun 2021
Fosterhjemsveileder (søknadsfrist 24.06)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune04 Jun 2021
Avdelingsleder - Hjemmesykepleien Ballangen (søknadsfrist 21.06)
Narvik kommune
Narvik kommune04 Jun 2021
Fagkonsulent landbruk (søknadsfrist 27.06)
Askvoll kommune
Askvoll kommune04 Jun 2021
Oppmålingsingeniør / landmåler - 2. gangs utlysning (Søknadsfrist 28.06)
Heim kommune
Heim kommune04 Jun 2021
Sjukepleiarar 4 x 100% (søknadsfrist 19.06)
Sunnfjord kommune
Sunnfjord kommune03 Jun 2021
Innkjøpsrådgivere (Søknadsfrist 21.06)
Vefsn kommune
Vefsn kommune03 Jun 2021
Sykehjemslege (søknadsfrist 15.06)
Lørenskog kommune
Lørenskog kommune03 Jun 2021
SLT-koordinator (søknadsfrist 20.06)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune03 Jun 2021
Sykepleiere (søknadsfrist 23.06)
Leka kommune
Leka kommune03 Jun 2021
*Kantor / organist *Trosopplærer (søknadsfrist 20.06)
Storfjord sokn
Storfjord sokn02 Jun 2021
Kirkeverge 100% (søknadsfrist 21.06)
Rindal og Surnadal kirkelige fellsråd
Rindal og Surnadal kirkelige fellsråd02 Jun 2021
Kommunalsjef for oppvekst, kultur og idrett (søknadsfrist 14.06.2021)
Tokke kommune
Tokke kommune02 Jun 2021
Bergseng skole: Døvetolk og SFO-stillinger (søknadsfrist 16. og 15.06)
Harstad kommune
Harstad kommune02 Jun 2021
Musikk- og kulturskolelærer (søknadsfrist 13.06)
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalstyre01 Jun 2021
Nordkapp vgs: *100 % fast stilling som faglærer maritime fag *100 % fast stilling som faglærer i engelsk og samfunnskunnskap (søknadsfrist 16.06)
Troms og Finnmark fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune01 Jun 2021
Hjemmetjenesten: Sykepleiere, avdelingsleder, fagkoordinator og sommervikarer (søknadsfrist snarest)
Arendal kommune
Arendal kommune01 Jun 2021
Rådgiver strategi og forvaltning(søknadsfrist 22.06)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune01 Jun 2021
Kulturskolelærere: Dans, drama og teater (søknadsfrist 22.06)
Hadsel kommune
Hadsel kommune01 Jun 2021
Rådgiver - Boligkontoret (Søknadsfrist20.06.21)
Vefsn kommune
Vefsn kommune31 May 2021
Konsulent / sakshandsamar Bygg- og eigedomsforvaltning (søknadsfrist 19.06)
Sunnfjord kommune
Sunnfjord kommune31 May 2021
Kyrkjemusiker (Søknadsfrist: 13.06)
Nord-Fron kyrkjelege fellesråd
Nord-Fron kyrkjelege fellesråd28 May 2021
Diakon (Søknadsfrist: 13.06)
Nord-Fron kyrkjelege fellesråd
Nord-Fron kyrkjelege fellesråd28 May 2021
Legar 2 x 100% fast (søknadsfrist 06.06) Ergoterapeut (søknadsfrist 18.06)
Vinje kommune
Vinje kommune28 May 2021
2 gangs utlysning ferievikarer innen helse- og omsorg (søknadsfrist 17.06)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune28 May 2021
Kommunepsykolog 100 % stilling (søknadsfrist16.06))
Kragerø kommune
Kragerø kommune27 May 2021
100% vikariat/engasjement som helsesykepleier ved Brønnøysund helsestasjon (søknadsfrist 17.06)
Brønnøy kommune
Brønnøy kommune27 May 2021
Stiftsdirektør Nord-Hålogaland bispedømme (søknadsfrist 13.06)
Den norske kirke - Kirkerådet
Den norske kirke - Kirkerådet26 May 2021
Brannmester (søknadsfrist 13.06)
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalstyre25 May 2021
Rådgivende kommuneroverlege (søknadsfrist 13.06)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune21 May 2021
Sykepleiere, helsefagarbeidere og institusjonskokk (søknadsfrist 13.06)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune21 May 2021
Kreftsykepleier (søknadsfrist 16.06)
Narvik kommune
Narvik kommune21 May 2021
Sykepleiere (søknadsfrist 20.08)
Steigen kommune
Steigen kommune20 May 2021
Helsefagarbeidere / vernepleiere (søknadsfrist 20.08)
Steigen kommune
Steigen kommune20 May 2021
*PP-rådgiver (Søknadsfrist 13.06) *Spesialpedagog (søknadsfrist 30.05)
Stord kommune
Stord kommune18 May 2021