Saksbehandler barnevern

Barneverntjenesten har ledig 100 % stilling som saksbehandler/kontaktperson

Barneverntjenesten i Lunner er en egen enhet organisert under kommunalsjef for kultur og oppvekst, sammen med barnehage, skole, PP-tjeneste, helsestasjonstjeneste og flyktningtjeneste. Det legges stor vekt på et bredt tverrfaglig samarbeid.

Barneverntjenesten er organisert i team mottak/undersøkelse og team tiltak/omsorg.

Arbeidsoppgaver

· Saksbehandling etter Lov om barnevernstjenester.

· Tett oppfølging og samarbeid med barn, ungdom, familier, nettverk og andre relevante instanser.

· Det forventes at kontaktperson skal kunne gjennomføre enkelte vurderinger og oppgaver på selvstendig grunnlag

· Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny fagkunnskap. Kunne representere og formidle barnevernsfaglig kunnskap videre i samarbeidsforum.

· Føre saker for barneverns- og helsenemnd og rettsinstanser.

Utdanningskrav

Sosialfaglig/barneverfaglig bachelor. Forutsatt relevant erfaring, kan søkere med annen bachelor bli vurdert. Det er ønskelig at søker har en mastergrad relevant for barnevern.

· Vi krever erfaring fra arbeid med barneverntjenestens målgruppe, fortrinnsvis erfaring fra barneverntjenestens førstelinje

· Erfaring med bruk av fagprogram Visma Familia foretrekkes

· Relevant kurs, etter- og videreutdanning vil bli vektlagt

· Vi krever tydelig og nyansert muntlig og skriftlig fremstillingsevne

· Vi krever god dokumentasjonsevne, samt at du utviser høy grad av struktur

· Vi krever at du er opptatt av kompetanse- og fagutvikling, og dermed kan bidra til utvikling av tjenesten

· Vi krever at du er endrings- og løsningsorientert

· Førerkort klasse B, og disponerer bil

Personlige egenskaper

Du liker å jobbe strukturert og systematisk

· Du har gode relasjonelle ferdigheter

· Du er en medarbeider som liker å samarbeide i team med kolleger og andre aktuelle instanser

· Du er selvstendig og kan stå alene i relasjoner og situasjoner

· Du har mot til å være tydelig, og til å fremme egne synspunkter og vurderinger

· Du er god til å prioritere – og du tåler et høyt arbeidspress

· Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, tåler et høyt arbeidstempo og utviser fleksibilitet i forhold til ulike arbeidsoppgaver

· Du leverer i henhold til tidsfrister, og kan tenke alternativt når utfordrende oppgaver skal løses

· Du har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer

· Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Politiattest

Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Annet

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden, en leder og en sideordnet kollega.

Lønns og arbeidsvilkår
Vi kan tilby:

Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP/SPK
Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
Inkluderende arbeidsliv-ordning
Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglement
Et arbeidsmiljø som ivaretar 24-timers mennesket
En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer
En barneverntjeneste med fokus på høy faglig kvalitet
Veiledning og tett oppfølging fra fagleder
Ekstern saks- og prosessveiledning
Tjenestebil til felles bruk
Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Lunner kommune er en IA-bedrift
Lønn etter gjeldende tariff

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Søk på stillingen her.

Referansenummer: 22/2664

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 12.01.2023

 

Arbeidssted: Lunner rådhus, Roa

 

Kontaktpersoner:
Lisa O. Blyberg

tlf: +47 902 87 510

Øystein Zahl Einarsen

mob: +47 950 45 774

 

Hjemmeside:
www.lunner.kommune.no
Adresse: Sandsvegen 1 2740 ROA

Kultur og oppvekst

Lunner kommune har 9000 innbyggere, ligger sentralt på Hadeland, 50 km nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen. Basisnæringen er jord- og skogbruk, men kommunen har også mange pendlere. Distriktet er med sin natur og sitt vakre kulturlandskap allerede en attraktiv boregion. Kommunens visjon er: Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen – Nær byen

 

Del stillingen

Selskap

Lunner kommune

Kontaktinfo

  • Øystein Zahl Einarsen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 950 45 774
  • Lisa O. Blyberg
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 902 87 510

Lokasjon

  • Roa

Søknadsfrist

Januar 12, 2023