NAV Steigen søker ruskonsulent (søknadsfrister 02.12)

2 gangs utlysning

Ruskonsulent

 

Steigen kommune, Rustjenesten

Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø , ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur. Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud m.m. gjør kommunen til et godt sted å bo.

Nav Steigen er etablert i egne lokaler i kommunesenteret Leinesfjord i et partnerskap mellom stat og kommune.

Hovedoppgaven er å gi mennesker mulighet for å komme i arbeid, men også inntektssikring og riktig ytelse for de som trenger det . Nav Steigen ønsker at den enkelte bruker skal møtes med respekt for deres verdier, integritet og selvfølelse, og Nav skal bidra til å gi mennesker mulighet for arbeid og økonomisk trygghet.

Rustjenesten gir tilbud om individuell samtalebehandling, miljøterapi og aktiviteter. Tilbudet gis primært til voksne med rusproblemer/avhengighetsproblematikk og psykososiale vansker. Tjenesten har til sammen 2 årsverk faste stillinger som ruskonsulent og 0,5 årsverk som miljøarbeider i prosjekt. Rustjenesten er en robust og faglig godt kvalifisert tjeneste; i 2021 mottok tjenesten den nasjonale «Kommunerusprisen» for sitt arbeid på feltet.

Om stillingen

Da vår medarbeider skal ha permisjon har vi ledig 1 års vikariat i 100% stilling som ruskonsulent ved rustjenesten i Steigen kommune med tiltredelse snarest mulig. Tjenesten ligger i Nav og har tett samarbeid med psykisk helsetjeneste i kommunen, øvrige kommunale tjenester og psykoseteam ved Salten DPS gjennom FACT Nord-Salten.

Er du en engasjert person som ønsker å gjøre en forskjell for andre mennesker? Da kan vi tilby en spennende og utfordrende jobb med store utviklingsmuligheter for deg som fagperson i en av landets beste rustjenester!

Krav for stillingen

Vi søker deg som har minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning. Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse og rus, eller erfaring fra lignende arbeid. Du behersker å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team.

Du må ha førerkort klasse B.

Det er krav om politiattest.

Vi tilbyr

Spennede arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling
Godt arbeidsmiljø
Offentlig pensjonsordning gjennom KLP
Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen rettes til fungerende NAV leder, Hanne Marhaug, 412 64 678. Med bakgrunn i et nytt ledig vikariat fra vinter/vår 2022 i rustjenesten, som har de samme kvalifikasjonskrav, så kan det være aktuelt å tilby ansettelse til flere søkere.

Skriftlig søknad leveres via jobbnorge.no innen søknadsfristen. Referanser ønskes oppgitt i søknaden.

 

Søknadsfrist 2. desember 2021

 

Arbeidsgiver Steigen kommune

Kommune Steigen

Omfang Heltid

Varighet Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted Steigen kommune

 

Del stillingen

Selskap

Steigen kommune

Kontaktinfo

  • Hanne Marhaug
  • Tittel: NAV leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 412 64 678

Lokasjon

  • Leinesfjord

Søknadsfrist

Desember 2, 2021