Rektor Sandefjord folkehøyskole

 

 

 • Arbeidsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Frist: 12.03.2023
 • Ansettelsesform: Fast

 

Bli kjent med VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Sandefjord Folkehøyskole – EN SKOLE FULL AV KREATIVITET & KVALITET

 

 

Skolens målsetting er:

Gjennom fag, samtaler, arbeidsoppgaver og plikter skal Sandefjord folkehøyskole gi unge mennesker tro på egne muligheter og evner til å mestre å styre sin egen livssituasjon. Elevene utfordres til å ta ansvar og initiativ, til skapende arbeid og selvstendig tenkning. Skolen skal fremme elevenes sosiale evner og øke forståelsen for norsk og internasjonal kultur.

Skolen er en kreativ folkehøyskole med kreative linjer. Skolens internat er elevenes hjem gjennom det ni måneders lange skoleåret, og er en viktig del av skolens pedagogiske arena.

Skolen eies av Vestfold fylkeskommune og har et eget styre oppnevnt av fylkestinget. Styret tilsetter rektor som rapporterer til styret. Skolen har 100 elever og 24 ansatte og tilbyr 7 linjefag og 30 valgfag. Lørdag er normalt skoledag, og skolen har også arrangementer en del søndager.

Skolen ligger ca. 2km utenfor Sandefjord sentrum i Vestfold fylke. Med vakker og variert natur, skjærgård med rundt 1.000 holmer og skjær og god tilgjengelighet, har Vestfold vært et attraktivt bosted i århundrer.

 

Vi kan tilby: 

 • En spennende og givende stilling med stor frihet og varierte arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og stort engasjement både hos elever og ansatte
 • Stillingen lønnes etter avtale. Tilsetting og arbeidsvilkår følger gjeldende lover, forskrifter, avtaler og reglement.

Stillingsopplysninger

Vi søker etter en utviklingsorientert, beslutningsdyktig og samlende leder med evne til å:

 • videreutvikle skolens tilbud i tråd med idegrunnlaget
 • samarbeide med styret, medarbeidere og elever for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • utøve tydelig personalledelse og god økonomistyring og planlegging
 • å være en engasjert rektor som identifiserer seg med Sandefjord folkehøyskoles verdier.
 • være en tydelig og relasjonsbyggende rektor som har et stort engasjement for å videreutvikle skolen.
 • som innenfor rammene av skolens verdier kan lede utviklingsprosesser for Sandefjord folkehøyskole som utdanningsinstitusjon, og som vil være en kraft i å bygge et samlet lag av elever og ansatte.
 • være tilstedeværende rektor som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og deltar aktivt på skolen, i lokalsamfunnet og innenfor folkehøyskolebevegelsen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring
 • God økonomikompetanse
 • God kjennskap til folkehøgskole
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  Rektor deltar i ledernettverk sammen med øvrige ledere i fylkeskommunen.

 

Kontaktperson:

Frank Pedersen

Tlf:  95939910

Epost: frank.pedersen@tonsberg.kommune.no

 

Hjemmeside

3210 Sandefjord

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i skole, krever vi godkjent politiattest av nyere dato (ikke elder enn tre måneder) jfr. Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato..

 

Søk på stillingen her

 

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Frank Pedersen
 • Tittel: Styreleder
 • E-Post: frank.pedersen@tonsberg.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 959 39 910

Lokasjon

 • Sandefjord

Søknadsfrist

Mars 12, 2023