Rektor ved Nesseby oppvekstsenter

 

100% fast stilling som rektor 

Vi søker etter en rektor med hodet og hjertet på rett plass!

Er du opptatt av å være en tydelig leder for elevene og medarbeiderne dine, åpne skolen for nærmiljøet og samtidig har ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av skolen vår, er dette jobben for deg.

Unjarga gjelda / Nesseby kommune har samlet grunnskole, barnehage og voksenopplæring i oppvekstsenteret i Nesseby. Fra 1.1.2023 er oppvekstsenteret delt inn i to virksomheter. Virksomhet for barnehage og virksomhet for skole. Det forventes tett samarbeid mellom lederne av de to virksomhetene, samt de andre kommunale lederne. Kommunen er også blitt en del av oppfølgingsordningen til Statsforvalteren, og skolen vil ha tett samarbeid med eksterne veiledere fram til 2025. Oppvekstsenteret har siden etableringen i 2012 jobbet etter PALS-modellen.

Skolen har ca. 95 elever, og 25 ansatte, og SFO og Voksenopplæringen er en del av skolen. Skolen følger samisk opplæringsplan, og har et tospråklig opplæringsløp der elever kan velge mellom førstespråksopplæring på samisk eller norsk. Per i dag har ca 1/3 av elevene førstespråkopplæring på samisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø
 • Utøve trygg ledelse og sikre involvering, deling og samarbeid
 • Lede og videreutvikle skolens profesjonsfelleskap som en lærende organisasjon
 • Utøve god intern administrasjon, styring, personal-, budsjettansvar og internkontroll av skolens virksomhet.
 • Sørge for optimal ressursutnyttelse ut fra mål og forventninger
 • Involvere seg i kommunal utvikling og samarbeid, i samarbeid med andre kommunale ledere
 • Styrke skolens plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning/lærerutdanning  
 • Erfaring fra utdanningssektoren

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra skole
 • Erfaring med kvalitetsutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Samisk språk og kulturkompetanse

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig leder med klare visjoner for skolens utvikling
 • Du har en raus lederstil og ser hver enkelt elev og ansatt som en ressurs
 • Du er en pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • Du er en modig leder som ønsker å være synlig i skolehverdagen
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og evne til å lytte og inspirere
 • Du er strukturert, resultatorientert og har god gjennomføringsevne
 • Du er engasjert og ambisiøs på elevene og skolens vegne
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Som rektor får du en allsidig og utfordrende lederstilling i et kompetent fagmiljø
 • Du blir en del av kommunens ledergruppe, sammen med andre virksomhetsledere
 • Et godt støtteapparat innen økonomi og HR
 • Støtte fra skolefaglig rådgiver i staben til kommunedirektør
 • Lederutvikling, og tilrettelegging for eventuell gjennomføring av rektorskole
 • Lønn etter avtale
 • Nesseby kommune er en del av tiltakssonen
  • Nedskriving av studielån med inntil 10 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til til 30.000 kr. per år
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Reduksjon i personbeskatningen

Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges frem ved intervju. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunedirektør Charles Petterson mobil 414 19 556.

 

Søk på stillingen her.

 

 

Søknadsfrist: 6.januar 2023

 

 

Unjárga/Nesseby er en tospråklig sjøsamisk kommune som ligger innerst i i Norges eneste østvendte fjord, Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Unjárga/Nesseby byr på:

 • barnehageplasser til sterkt reduserte priser
 • todelt skoleløp samisk/norsk i nytt oppvekstsenter
 • gratis boligtomter
 • levende musikk- og revymiljø
 • levende duodjimiljø
 • stort engasjement i idrettslag og andre frivillige organisasjoner
 • enorme multemyrer
 • gode jakt- og fiskemuligheter
 • godt utbygd skuter- og skiløypenett
 • mange flotte perleturmål.
 • moderne museums siida
 • rikt fugle- og dyreliv og mye mer

https://www.nesseby.kommune.no

 

Del stillingen

Selskap

Nesseby kommune

Kontaktinfo

 • Charles Petterson
 • Tittel: Kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mobil 414 19 556

Lokasjon

 • Varangerbotn

Søknadsfrist

Januar 6, 2023